Allah dinini tamamladığını, sonlandırdığını,
dininin yerine başka bir dini
kabul etmeyeceğini, dinini değiştirenlerin
kabul ettiği dini de onaylamayacağı-
nı kimsenin Allah’ın dininin ortağı olmadığını
açıkça belirtiyor ve uyarıyor.
3/Ali İmran 19, “Allah yanında hak din
(Allah tarafından gönderilen, Kuran’da
kayıtlı olan din) yalnız İslam’dır.”
Haydi Allah meydan okuyor, din benim
gönderdiğim dindir diğerlerini
kabul etmiyorum diyor ve uyarıyor.
3/Ali İmran 85, “Kim İslam’dan başka
bir din ararsa bilinsin ki kendisinden
böyle bir din asla kabul edilmeyecektir
ve o kişi ahrette ziyan edenlerden
olacaktır.” Allah, Benim yanımda tek
din gönderdiğim İslam’dır diyor, ama
Allah’ın dini ile yetinmeyenler hayır,
hadis/sünnet, mezhep, tarikat, cemaat,
alim, ulemada dine hüküm ve fetva
verir deniliyor. Yaşantımıza bir bakalım,
okullar da camilerde anlatılıp öğ-
retilenlere bakmamız yeterlidir.
5/Maide 3, “ …Bugün size dininizi ikmal
ettim/indirdim, üzerinize nimetimi/dinimi
tamamladım ve sizin için
din olarak İslam’ı beğendim…” 6/
Enam 115, “Rabbinin sözü doğruluk
ve adalet bakımında tamamlanmıştır.
Allah’ın sözlerinin yerine başka söz koyacak
hiç kimse olamaz/kabul etmem,
Allah her şeyi işiten ve bilendir.” 29/
Ankebut 51, “Kendilerine okunmakta
olan kitabı/Kuran’ı sana/size indirmemiz
onlara yetmemiş mi? Elbette iman
eden bir kavim için onda rahmet ve
ibret vardır.” 43/Zuhruf 5, “Siz haddi
aşan kimseler oldunuz diye, sizi
zikirle Kuran’la uyarmaktan vaz mı ge-
çelim.” Yine 43/Zuhruf 44, “ Doğrusu
Kuran, sana ve kavmine bir öğüttür
ilerde ahrette ondan sorumlu tutulacaksınız.”
69/Hakka 44, “Eğer peygamber
Bize atfen dinimize katıp, bazı
sözler uydurmuş olsaydı” Hakka 45,
“Elbette o peygamberi kıskıvrak yakalardık.”
Hakka 46, “Sonra onun can
damarını kopartır onu yaşatmazdık.”
Hakka 47, “Hiçbiriniz de buna mani
olamazdı.” 6/Enam 50, De ki: Ben size
Allah’ın hazineleri benim yanımdadır
demiyorum, ben gaybı da bilmem, size
ben bir meleğim de demiyorum. Ben
sadece bana vahiy edilene uyarım…”
4/Nisa 80, ”Kim Resule itaat ederse Allah’a
itaat etmiş olur. Yüz çevirene
gelince seni onların başına bekçi göndermedik.”
21/Enbiya 45, “De ki: Ben
sadece vahiy ile sizi ikaz edip uyarıyorum,
fakat sağır olanlar uyarıldıkları
bu çağrıyı duymazlar.” Ayetlerin
hiç birisine Allah kendisi dışında dine
hüküm koyacak ve ortak olmadığını
açıkça bildiriyor. Tabi Allah’ın bunca
ayeti yetmiyor, başka yerlerden din ediniyorlar
bu şirktir.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla