Allah’ın emrini/sözünü, başka bir sözle
değiştirmek, Allah’a ihanettir. Allah’ın
hükümlerini, kelimelerini değiştirip,
bazı hüküm ve kelimelerini unutmak,
Allah’ın koyduğu sosyal düzeni de
bozmak anlamındadır. Allah’ın sözünü
ve kelimelerini değiştirmek, Allah’ın
sözünü beğenmeyip, yerine, Allah’tan
başka ikinci bir söz koyan ilah’a teslim
olmak anlamı taşır. 10/Yunus
15, “Onlara/insanlara ayetlerimiz açık,
açık okunduğu zaman, öldükten sonra,
Bize kavuşmayı beklemeyenler, ya
bundan başka bir Kuran getir veya
bunu değiştir dediler. De ki: Onu,
değiştirmem, benim için olacak şey
değildir, Ben, bana vahyolunandan
başkasına uymam. Çünkü, Rabbime,
isyan edersem, elbette büyük günün
azabından korkarım.” Allah, ayetleriyle
Kuran’da açıklıyor ve uyarıyor,
peygambere de kendi dilinden uyarı
yap diyor, peygamberin uyarısını da
bu ayette olduğu gibi açıklıyor. Şimdi,
Allah’a, Peygambere, Kuran’a uyan,
doğru yapmış olur, bunlara uymayıp,
değiştirenler, yada yerine başka söz
bulup getirenler de sapıtıp yolunu şaşıran
ve de şirk koşanlar olmuş olurlara.
Niçin, Allah’ı, emri olan, sözü,
Peygamberi, (çünkü, peygamber, ben,
bana vahyolunana uyarım diyor) Kuran’ı
küçümsüyor, yok sayıp uymuyor,
bunların yerine başka duyumları
veya hava ve hevesini ilah edinmiş
oluyor. 2/Bakara 59, “Fakat zalimler,
kendilerine söylenenleri başka sözlerle
değiştirdiler. Bunun üzerine Biz, yapmakta
oldukları kötülükler sebebiyle
zalimlerin üzerine gökten acı bir azap
indirdik.” 2/Bakara 120, “…De ki: Doğru
yol, ancak Allah’ın yoludur. Sana
gelen ilimden/Kuran’dan sonra onların
arzularına uyacak olursan, ant olsun
ki, Allah’tan sana ne bir veli/dost, ne
de bir yardımcı vardır.” 2/Bakara 121,
“ Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden
bazıları Onu, hakkını gözeterek
okurlar. Çünkü onlar, Ona iman ederler,
Onu inkar edenlere gelince, işte
gerçekten zarara uğrayanlar onlardır.”
5/Maide 41, “Ey Resul, kalpleri iman etmediği
halde ağızlarıyla inandık diyen
kimselerden ve küfür içinde konuşanların
hali seni üzmesin. Onlar durmadan
yalana kulak verirler ve sana
gelmeyen bazı kimselere kulak verirler
ve kelimeleri yerlerinden kaldırıp değiştirirler.
Eğer size şu verilirse hemen
alın, eğer o verilmezse sakının derler.
Allah bir kimseyi şaşkınlığa düşmek
isterse, sen, Allah’a karşı onun lehine
hiçbir şey yapamazsın. Onlar, Allah’ın,
kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir.
Onlar, için, dünyada, rezillik,
ahrette de onlara mahsus, büyük bir
azap vardır.” Allah’ın dini ve Peygamberin
tebliği bu.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla