DİNİN KOYUCUSU YALNIZ ALLAH’TIR

Allah’a inanırken, gerçek dinin yalnız
Allah’a ait olduğunu bilip, Allah’ın
koyduğu dine Allah’tan başka
hiç kimseyi ortak etmemeliyiz. Dinin
tek koyucusu Allah deyip ama hayatı-
mızda yaşarken uygulamıyorsak şirkin
içinde yüzdüğümüzü bilmek zorundayız.
16/Nahl 51, “Allah buyurdu ki,
iki ilah/tanrı edinmeyin. Allah ancak
bir ilahtır/tanrıdır, o zaman yalnız Ben
den korkun.” 16/Nahl 52, “Göklerde
ve yerde ne varsa Allah’ındır, DİN de
yalnız Allah’ındır. O halde Allah’tan
başkasından mı korkuyorsunuz? “
şunu iyice kafamıza yerleştirmeliyiz ki,
din yalnız Allah’a ait ve göndereni koyucusu,
belirleyicisi de yalnız Allah’tır.
42/Şura 10, “Din konusunda ayrılığa
düştüğünüz herhangi bir şeyde/konuda
hüküm vermek (din koymak, fetva
vermek, açıklamak) sadece Allah’a
mahsustur. İşte bu Allah benim Rabbimdir,
Allah’a dayandım ve Allah’a yö-
nelirim.”
16/Nahl 64, “Biz bu kitabı/Kuran’ı
sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri
şeyi/konuları insanlara açıklayasın ve
iman eden bir topluma da hidayet ve
rahmet olsun diye indirdik.” İnsanlı-
ğın erdemini, Allah katındaki değerini
kaybettiren sahte din üretenler terk
edilmedikçe insanlar sağlam bir dine
teslim olup şahsiyetli birer Müslüman
olamamaktadırlar. Allah uyarıyor ve
42/Şura 21, “ Yoksa onların Allah’ın
izin vermediği bir dini getiren ortakları
mı var?…” 68/Kalem 36, “Size ne
oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?
“ 68/Kalem 37, “ Yoksa size
ait bir kitap var da bu batıl inanışları
ondan mı okuyorsunuz?” Kalem 38, “
Onda beğendiğiniz her şey sizin için
mutlaka vardır diye mi yazılı?” Kalem
39, “ Yoksa ne hükmederseniz mutlaka
sizindir diye, sizin lehinize olarak
tarafımızdan verilmiş, kıyamet günü-
ne kadar geçerli kesin sözler mi var?”
Kalem 40, “ Sor onlara, bu iddialarını
onların hangisi savunacak? “ KALEM
41, “Yoksa ortakları mı var onların?
Sözlerinde doğru iseler haydi getirsinler
ortaklarını.” Kalem 47, “Yahut gaybın
bilgisi onların nezdinde/yanında
da, onlar mı istedikleri gibi yazıyorlar.”
Bu ayetler ne müthiş açıklayıp
uyarıyor, Allah tek olunca, dinde tek
olmalıdır, dinin koyucusu ve belirleyicisi
de yalnız tek Allah’tır, insanlar din
koyamazlar. İnsanların ürettiği din ve
dinler, doğru olan sıratı müstakim din
değildir ve hiç bir mezhep, tarikat,
cemaat, alim, ulema ve benzerleri din
değildir fetva değildir. Din adına hü-
küm ve söz yetkisi sadece Allah’ındır,
bunun dışında hüküm kaynağı aramak
aldanış, kabul etmek ise şirktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.