GÖSTERİŞ YANİ RİYA.

Riya yapacağı bir işi veya ibadeti Allah rızası için değil de, birileri görsün diye yapmaktır. O işi zaten bir kul olarak yapacaktır, ancak yapacağı o işi veya ibadeti sanki bakın ben bu işi yapıyorum dercesine göstere, göstere yapıp bakın ben bu işi, bu ibadeti yaptı yada yapıyorum dercesine hal ve tavır içinde olmaktır. Bu insanın şahsiyetinin kirlenmesinden oluşur, böyle bir duygu ve düşünce, ibadetlerin çalınmasına yok olmasına neden olur. Bu adeta şu anlama gelir, Allah için yapması gereken bir ameli, ibadeti Allah için yapması gerekirken, (Allah insanın yaptığı işler ne ise açıkta olsa, gizli de olsa bilir inancını unutmak gibi bir şeydir.) yapacağı işleri şeytana ve nefse kaptırıp, Allah yerine nefsin ve şeytanın dediklerine teslim olup uymak ve izlemektir.
107/ Maun 4, 5. “ Yazıklar olsun o ( bilinçsiz ) namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.” 107/ Maun 6, 7. “ Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mani olurlar.” 4/ Nisa 142. “ …Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah’ı da pek az hatıra getirirler.” Bir iş veya ibadet yaparken sadece Allah rızası için yapmak gerektiğini bu ve benzer ayetlerde Allah bize hatırlatma yapıyor, uyarıyor. Allah, gösteriş ve riyayı sadece namaz ve yardım için demiyor, bütün hayatımızdaki davranışlarımızın tamamında gösteriş yapılabileceğini uyarıp, hatırlatıyor. Ve hatta bazı insanlar da yaptıkları amellerle gösterip yaparken, bazı insanlarda yapmadıkları işleri, amelleri yapmış gibi göstermeye çalışırlar yağcılık ve yalakalık yaparlar.
İbadet ve amel yaparken Allah rızası için yapılmalıdır. 76/ İnsan 8. “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksul, yetime ve esire yedirirler.” 76/ İnsan 9. “ Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.” Allah rızası için yapılan bir yardımdan herhangi bir menfaat veya karşılık beklenmemelidir, karşılık sadece ve yalnız Allah’tan beklenmelidir. Bir ihtiyaç sahibini kendi cemaatinden, tarikatından, veya siyasi görüşünden ya da, siyasi olarak yapacağı yardım karşılığı oy hesabıyla yapmak yardımın sevabını yok edebilir, yani başkalarının övgüsünü kazanmak için yapıyorsa o hayra, şeytan ve nefis ağırlığı yön vermektedir, o yapıla amelden hayır olmaz. 9/ Tövbe 17. “…Onların bütün işleri boşa gitmiştir…” Yani Dindarlık, birtakım şekli merasimlerden önce iman, tasdik ve Allah içindir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.