İnsanı  hakkı  batıldan,  iyiyi  kötüden,  adaleti  zulümden,  imanı  küfürden,  doğruyu  yanlıştan,  güzeli  çirkinden  ayıracak  bir  anlayışla  yaratan  Allah’tır.  İrade  verdiği  insanın  iradesine,  önce  Allah değer  verdi,  onun  için  insanı  yapacaklarına  mecbur  değil,  yaptıklarından  mesul  tuttu.  Onun  için  hesap  gününü  takdir  etti,  sonrada   yaptıklarından  hesaba  çekeceğini  açıkladı.  Bunların  neticesinde de  insana,  ölüme,  dünyaya  ve   ahrete  anlam  ve  değer  kattı.

Allah,  Kuran’da  iman  esaslarına  dair  şu  ayetlerle  beş  olduğunu  açıklar.           2/Bakara  177. “ …Allah’a,  ahret  gününe, meleklere,  kitaplara,  peygamberlere  inanır…”   2/ Bakara  285. “ …Her  biri  Allah’a,  meleklerine,  kitaplarına, peygamberlerine  iman  ettiler…”   4/ Nisa  136. “ …Kim  Allah’ı,  meleklerini,  kitaplarını,  peygamberlerini  ve  kıyamet  gününü  inkar  ederse  tam  manasıyla  sapıtmıştır.”  Allah  bu  ayetlerde  imanın  şartlarını  beş  olarak  açıklamasına  rağmen,  her nasıl  olduysa  birileri  imanın  şartlarına  birde  kadere  imanı  eklemişlerdir.  Allah’ın  dinine  ekleme  yapılamaz  ve  yapılmaması  gerekir.   Sevgili  Peygamberimiz,  imanı  ve  şartlarını  Kuran’dan  öğrenmiştir.  Çünkü,  Peygamberimiz  daha  önceden  iman  nedir  bilmezmiş,  bunu  Kuran’dan  öğreniyoruz.     42/ Şura  52. “ İşte  böylece  sana da  emrimizle  Kuran’ı  vahiy ettik. Sen,  kitap  nedir,  iman  nedir  bilmezdin.  Fakat  Biz  O’nu  kullarımızdan  dilediğimizi  kendisiyle  doğru  yola  eriştirdiğimiz  bir  nur  kıldık.  Şüphesiz ki,  sen,  doğru  bir  yolu  göstermektesin.” -kemal yavuz

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla