İSLAM VE DİN

Kıymetli okurlar, İslam dini, Kuran’ın içindekilerle, Allah’ın kullarını hakka ve doğruya ulaştırmak üzere peygamberleri aracılığı ile akıl sahibi insanlara tebliğ ettiği, kullarını dünya ve ahret mutluluğuna kavuşturan sistem ve Allah’ın koyduğu dini hükümlerdir. Rabbimiz insanlığı zulüm ve kargaşa bataklığından kurtarıp adaleti, dengeyi, güvenliği ve mutluluğu sağlamak için ellerinde delil olsun için kitap indirmiş, elçi göndermiş ve akıl diye bir nimet vermiştir. Allah dinin halis, saf, arı, duru gönderildiğini, kulları tarafından yozlaştırılmadan, bozulmadan, içine herhangi bir insan sözü katılmadan, Allah’tan geldiği gibi korunan ve hayatında yaşanan din olmasını istemektedir. 39/ Zümer 1, “ Bu kitap izzet ve hikmet sahibi, en üstün ve en güçlü, en iyi yasa koyan Allah tarafından indirilmiştir.” 39/Zümer 2, “ Şüphesiz ki Kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah’a halis (arındırarak) kılarak kulluk et.” 3/Zümer 3, “ Dikkatli olun, halis din yalnız Allah’a aittir. Allah’ın yanında birtakım yardımcı, yol gösterici evliyalar edinenler, onlar bizi sadece Allah’a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Doğrusu Allah, emrine uymayanların aralarında hükmünü verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve inkarcı kimseleri doğru yola iletmez.”
Allah, ayetlerde bir halis dinden, birde Allah’a özgü/ait olmayan, uydurulmuş /paralel dinden bahsediyor. Bu uydurulan ve paralel dinin insanlar tarafından (azizler, ruhbanlar, papazlar, mezhepler, tarikatlar, şeyhler, imamlar, din adamları, siyasi liderler yani firavun zihniyetli kişilerce içi boşaltılmış yozlaştırılmış dindir. 40/ Mümin (Gafir) 14, “ Haydi, kafirlerin hoşuna gitmese de Allah’a, Allah için dindar ve ihlaslı arındırılmış olarak dua edin.” Halis ve arındırılmayan bir din, dünya ve ahrette hiçbir işe yaramaz.
Ne yazıktır ki, Müslüman olduklarını söyleyen çoğu kimselerin yaşadıkları ve öğrendikleri, öğrettikleri din halis, sade, arı, duru bir ilahi din değildir. İçi boşaltılmış hurafe dolu bir dindir. Gerçekten din diye öğretilen ve uygulanan şeylerin anlamsızlaşmış, ya akla uygun olmayan, ya iki yüzlü, çıkar uğruna yapılan işi ticarete dökülen adı ibadet ve kulluk olan amellerdir. Dinimizi öğrenip kulluk yapmak istediğimiz amellerimizi İslam diye anlatılan çeşitli kitaplardan yanlışların, kasıtlı olarak içine din dışı yalan ve iftiraların sokuşturulduğu kişilerden öğrendik ve öğreniyoruz. Kitabımız Kuran’dan öğrenmiyoruz, ve Kuran ile aramıza hep mesafe koyduk, sadece kendimizi avutuyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.