Kayseri Şeker Ar-Ge birimi tarafından, toprak ıslahı, yeşil gübre, tohumluk yonca, yoncada kükürt uygulama projeleri olmak üzere dördü Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile biri mera ıslah projesi olmak üzere beş projenin yürütülmekte olduğu belirtildi.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Yeditepe Üniversitesi, Erciyes Üniversiteleri ile Kayseri Şeker Ar-Ge birimi tarafından yürütülmekte olan projeleri şu şekilde açıkladı;
Toprak ıslahı Projesi; 2014 yılında yapılan sözleşme gereği Kayseri Şeker, Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile birlikte İncesu Yavaş Mevkiinde 2.742 dekar arazide taş toplama ve sulama borusu döşeme çalışmalarıyla birlikte 10 bin ton çiftlik gübresi kullanılarak ıslah çalışmaları başlatıldı.
Üç yıl hububat ve yem bitkileri ekimi yapılarak ıslah edilen arazide 2018 yılı hasat dönemi için Kayseri Şeker tarafından, 280 dekar tirtikale, 556 dekar yonca, 473 dekar arpa, 30 dekar buğday, 50 dekar korunga, 4 dekar sarımsak ekimi yapıldı.
Islah edilen araziye ayrıca, Erciyes Üniversitesi tarafından da 70 dekar yonca ve 21 dekar tıbbi aromatik bitki ekimi gerçekleştirildi. Bu sayede hem arazi ıslah edildi hem de arazide toprak erozyonu önlendi.
Yeşil gübre Projesi; Deneme parseli olarak 30 dekar alanda buğday ekimi öncesinde araziye yem bezelyesi, arı otu, adi fiğ ve Ak hardal ön bitki olarak ekilip gelişmesini tamamladığı dönemde toprağa karıştırılarak yeşil gübreleme uygulaması yapıldı.
Amaca uygun olarak ekilen ve derin kökleriyle toprağın alt tabakalarında bulunan bitki besin maddelerini de bünyelerine alan yeşil gübre bitkilerinin özellikle organik madde ve azot kapsamları düşük, fiziksel özellikleri yetersiz topraklara yararları da araştırılıyor.
Tohumluk Yonca Projesi; Kumlu ve killi alanlar yanında genelde sulu alanlarda yetiştirilen soğuk iklime dayanıklı boyu ve ot miktarı yüksek Kayseri tipi yonca çeşidi olarak bilinen Cırgalan Yoncasından 150 dekar arazide ekim yapılmıştır.2018 yılı hasat döneminde yonca tohum ıslahı çalışmalarına hız verilecektir.
Yoncada Kükürt Uygulaması Projesi: Bu proje kapsamında ekim yapılan deneme arazisinde toprağın Ph’ının düşürülmesi hedeflenmektedir.
Mera Islahı Projesi; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Yeditepe Üniversitesi ile Kayseri Şeker’in ortaklaşa yürütülen Mera Islahı ve Amenajman Projeleri kapsamında Yeşilhisar İlçesi Karaağıl Mevkinde 6.307 dekar mera arazisi Kayseri Şeker’in iştiraklerinden olan Pandoğa Sanayi ve Ticaret A.Ş. hayvancılık tesisinin kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere kiralandı.
Yapılan ön incelemede arazinin oldukça tuzlu yapıda olduğu, genel olarak mera bitkisi bakımından zayıf olduğu, drenaj ve tesviye problemi olduğu görüldüğü için Kayseri Şeker tarafından İlk yıl ön bitki ekilerek toprağın havalandırılması, sürülerek toprak yapısının düzeltilmesi sağlandı.
2017 yılında ise deneme parselinde tarımsal cips ve sıvı hayvan gübresi uygulaması sonunda arpa ekimi yapılmak suretiyle su kullanılmadan arazi ıslah çalışmalarına devam edilmektedir.
Kayseri Şeker ile Yeditepe Üniversitesinin birlikte yürütülmekte olduğu Mera Islahı ve Amenajman Projeleri sayesinde; Mera, yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması, ot kalitelerinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirinin uygulanması, Tarım ve hayvancılık sektörü desteklenerek Milli Ekonomiye katkı sağlanırken Toprak erozyonu da önlenerek çevreye olan duyarlılıkta artırılıyor.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla