Kayseri Şeker, Pancar Yıkama Atık Suyundan Biyogaz Üretimini Gerçekleştirdi

Kayseri Şeker Fabrikasında, Şeker Pancarının havuzlarda yıkanması ve yüzdürülerek işletmeye alınmasını sağlayan atık sudan biyogaz elde edilmeye başlandı. Bu gelişmenin Şeker fabrikaları için yeni bir enerji kapısı olması bekleniyor.
Pancar kampanyası döneminde, pancar yıkama ve proseste oluşan organik kirlilik yüküne sahip atık suların Kayseri Şeker’e ait ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde arıtılması sonucu saatte yaklaşık 300-350 m3/h biyogazın depolanarak fabrika kazan sistemine entegresi sonucu yakılarak enerjiye dönüştürüldü.
Türkiye’de Şeker sektöründe de bir ilk olan Kayseri şeker’in “Biyogaz-Pancargaz”üretimibin metreküp hacimli çift membran depolama balonu aracılığı ile yapılıyor.Tesisin yapımını üstlenen yüklenici firma EKOSMART taahhüdünde performans testleri bir ay gibi kısa bir sürede tamamlanmak suretiyle 2017-2018 kampanya döneminde üretilen biyogazın, başarılı bir şekilde depolanmaya ve fabrika kazan sisteminde yakılarak enerjiye dönüştürülmeye başlanması Projenin gelecekte daha büyük çalışmalara alt yapı teşkil etmesi bakımından da önem arz ettiği belirtildi.
Önceleri elde edilen gaz yakılmak suretiyle havaya atılırken proje sayesinde Üniversite, sanayi işbirliği geliştirilerek hem küresel ısınma engelleniyor hem de Milli ekonomiye katkı sağlanıyor. Saatte 350 metreküp biyogaz’dan elde edilen enerjinin 700 Kilowat/saat elektrik enerjisine eşdeğer olduğu ve günde 8.400 metreküp olmak üzere Kayseri şeker Fabrikasının 100 günlük kampanyası süresince yaklaşık 840 bin metreküp biyogaz elde edilmesinin hedeflendiği bu proje sonucunda küresel ısınmayı azaltma yanında ekonomik olarak ta yaklaşık 600 bin TL katkı sağlaması bekleniyor.
Atık suların ve biyogaz oluşumu ile ilgili çalışmalar hakkında Kayseri Şeker Fabrikası Çevre Yönetim Birimi Personellerinden Kimya Mühendisi Ayşe Demir şu bilgileri verdi:
“Fabrikamızda pancarın yıkanması, yüzdürülmesi ve işletme içerisindeki proses suları Kayseri Şeker Fabrikamızın bünyesinde bulunan atık su arıtım tesisindeki lagünlerimizde birikmektedir. Biriken sular su kirliliği kontrolü yönetmeliği gereği arıtım yapılmak suretiyle sınır değerlerin altında arıtılıp alıcı ortama deşarj edilmektedir. Bu arıtımımız esnasında proses gereği anaerobik reaktörde saate 300- 350 metreküp biyogaz oluşmaktadır. Bu biyogazın %75-76 içeriği metandır. Bu proses gereği oluşan Biyogaz içerisindeki metan muhtevası literatür değerlerinin oldukça üzerinde olduğu için biz de değerlendirmek istedik.Metan yüzdemiz çok fazla ve fabrikamız bünyesinde bu amaçla kullanabileceğimiz ve doğalgaz ile çalışan paket kazanımız bulunmaktadır.Sadece yakıt türünü değiştirerek biyogaza dönüşüm yapmayı başardık. Daha sonra ekosmart firmasıyla beraber bu doğal gaz kazanımızı da değerlendirdik. Denemelerimiz başarılı bir şekilde devam ermektedir.”
Kayseri Şeker Fabrikası Çevre Yönetim Birimi Personellerinden Çevre Mühendisi Mahmut Şafak Çınar ise, “Biyogaz üretimi mevcut kurulu tesisimizde zaten vardı. Anarobik reaktörlerimizde oluşan biyogaz yasal mevzuatlar ve güvenlik tedbirleri gereği 2006 yılından beri doğaya direk salınamayacağı için kontrollü bir şekilde yakılarak salınıyordu. Biz fabrika olarak enerji ihtiyacımızı kömür ve doğal gazdan karşılıyoruz.Bu yakıt türlerinden yerli kömür haricinde ithal kömür ve doğalgaz ihtiyacımız nedeniyle enerji üretiminde diğer sektörlerde de olduğu gibi dışa bağımlı bir işletmeyiz.Bunun önüne geçebilmek için mevcut biyogazımızı değerlendirmek maksadıyla Yöneticilerimizle yapılan görüşmeler sonunda bir sistem kurmaya karar verildi. Ancak sistem üzerinde bazı şartlandırmalara ihtiyaç duyulmaktaydı. Örneğin Biyogazın basıncını sabitleyebilmek ve basınç dalgalanmasını düşürebilmek için ilk önce 1000 metre küplük depolama tankinşa edildi. Daha sonra kazanda sağlıklı bir şekilde yakılabilmesi için biyogazın basınçlandırılması gerekiyordu. Buna uygun blower ünitesi kuruldu. Bu blowetlerlebasınçlandırdığımız doğal gazı kazanda güvenlik önlemleri alarak kontrollü yakılması sağlandı.Şuanda güvenli bir şekilde enerji üretimine başlamış bulunmaktayız. Projenin yararlarının birisi de enerji üretiminde dışa bağlılığı %1,5- 2 oranında azaltmasıdır.Bu zaten başlangıç seviyesi için çok iyi bir rakam olup bunun yanı sıra sera gazı emisyonları biyo kütleden üretildiği zaman biyo kütlenin sera gazı emisyonuna katkı değeri sıfırdır. Biz sera gazı emisyonlarını da azaltmış bulunuyoruz. Böylelikle küresel ısınmayı azaltmaya da katkı sağlanmış olacak. Fabrikamızda biyokütleden enerji üretimine geçiş için ilk adım atılmış bulunmaktadır.Gelecek kampanyalar için proje hazırlıklarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı. -kb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.