NEBİYE, ELÇİYE, RESULE, PEYGAMBERE İTAAT NEDİR? 2

Allah,  Peygamber  ve  peygamberlere  itaati  Kuran’da  açıklıyor,  eğer  peygamber  kendiliğinden  din  koysaydı  veya  Allah’ın  itabına/Kuran’a  uymasaydı  o  zaman,  kendisine  haram  ettiği/yasakladığı  bal  şerbetini  haram  kılardı.  Veya ama  ile  ilgili  uyarıyı  almamış  olurdu  yine  eşi  Ayşe  annemizle  ilgili  ikazı    ve  bir  çok  konuda  kendi  yaptığından  dolayı  zorda  kalmazdı.    66/Tahrim  1, “Ey  Nebi/peygamber,  eşlerinin  rızasını  gözeterek  Allah’ın  sana  helal  kıldığı  şeyi  niçin  kendine  haram  ediyorsun?  Allah  çok  bağışlayan  ve  çok  esirgeyendir.”    80/Abese  1,2,3,4, “Amanın  gelmesinden  dolayı  yüzünü  ekşitti  ve  geri  dönü ( Velit b. Muğire)  Resulüm  onun  halini  sana  kim  bildirdi,  belki  o  temizlenecek,  yahut  öğüt  alacak da o  öğüt  ona  fayda  verecek.”  80/Abese  5,6,7, Kendini  muhtaç  görmeyen/dini  kabul  temek  istemeyene  gelince,  sen  ona  yöneliyorsun.  Halbuki, onun  temizlenmesinden arınmasından/dine girmesinden sen  sorumlu değilsin.”  33/Ahzab  38, “Allah’ın  kendisine  helal  kıldığı  şeyde  Peygambere  herhangi  bir  vebal  yoktur.  Bu  önce  gelip  geçmişler  arasında da  Allah’ın  adeti/kanunu/emri  böyle  idi…”  33/Ahzab  39, “O  peygamberler  ki  sadece  Allah’ın  gönderdiği  emirleri  duyururlar,  Allah’tan  korkarlar,  başka  kimseden  korkmazlar,  hesap  görücü  olarak  Allah herkese  yeter.”  Şu ve  benzeri ayetler yanlış  yorumlanmamalıdır.  Mesela  33/Ahzab  36, “Allah  ve  Resulü  bir  işe  hüküm  verdiği  zaman,  inanmış  bir  erkek  ve kadına  o işi kendi  isteklerine  göre  seçme hakkı  yoktur.  Her  kim  Allah  ve  Resulüne  karşı  gelirse,  apaçık  bir  sapıklığa  düşmüş  olur.”  Bu  benzeri  ayetleri açıklayan  şu  ayetlerle beraber anlayıp  değerlendirmeliyiz. Mesela  21/Enbiya  45, “De ki: Ben sadece Vahiy/Kuran ile sizi ikaz  ediyorum…”   42/Şura  10, “ Ayrılığa  düştüğünüz  herhangi  bir  konuda  hüküm  vermek  sadece  Allah’a  mahsustur.  İşte  bu  Allah,  Benim  Rabbimdir,  O’na  dayandım  ve  O’na  yönelirim.”  16/Nahl  64, ve  89 “ Biz  bu  kitabı/Kuran’ı  sana  sırf  hakkında  ihtilafa  düştükleri  şeyleri  insanlara  açıklayasın  ve  iman  eden  bir  topluma da  hidayet  ve  rahmet  olsun  diye  indirdik.”  4/Nisa  105, “Allah’ın  sana  gösterdiği  şekilde  insanlar arasında  hükmedesin diye sana kitabı/Kuran’ı  hak  ile  indirdik,  sakın  hainlerden  taraf  olma.”  4/Nisa  80, “ Kim  Resule  itaat  ederse  Allah’a  itaat  etmiş  olur,  yüz  çevirene  gelince,  seni  onların  başına  bekçi  göndermedik.”  42/Şura  48, “ Eğer  yüz  çevirirlerse  şunu  bil ki,  Biz  seni  onların  üzerine  bekçi  göndermedik.  Sana  düşen  sadece  uyarmaktır…”  Allah  bu  ve  benzeri  ayetlerle  peygambere  itaati  açıklamış  ve  uyarmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.