Allah,  ayetlerde  peygamberine  itaati  kendi  emir  ve  hükümlerini  yaptığı  için  uyulmasını  istiyor.  Peygamberde  din  adına  söyleyeceklerini  sadece  Allah’ın  gönderdiği  Kuran’dan  söyleyebileceğini  Kuran  dışında ki,  söylemlerin  hadis/söz/sünnet  insanları/Müslümanları bağlamayacağını, misal  giyim  kuşam yiyecek,  içecek,  örf  adetlere  bağlı  işler  Müslümanları  bağlamaz,  Müslümanları  bağlayan  konular  Kuran’da  15/Hicr 9  mevcut ve korunmuştur.   Peygamber de  dini  Allah’ın  gönderdiği   Kuran’dan  öğrenmiştir,  itaat  bu  konuda  olur.  42/Şura  52, “İşte  böylece  sana da  emrimizle  Kuran’ı  vahiy  ettik.  Sen kitap  nedir,  iman  nedir  bilmezdin,  fakat  Biz  dini/imanı/kitap’ı  kullarımızdan  dilediğimizi/isteyeni  kendisiyle  doğru  yola  eriştirdiğimiz  bir  nur  kıldık.  Şüphesiz ki,  sen,  doğru  bir  yolu  göstermektesin.”  Bu  ve  benzeri  ayetleri  görmezden  gelip  her  önüne  konulanı  peygambere  ait  deyip  örf  adetleri,  giyim  kuşamları,  şekil  ve  şemaları,  dünyevi  bazı  sözleri  bunlar da  dindendir denmemelidir. Esas  önemli  olan da  şudur  Allah  Kuran’da  emredip  açıklamıştır,  eksiği  yoktur, din tamamlanmıştır. Mezhepleri,  alim  ve  ulemayı,  din  bilginlerinin sözlerini  din  yerine  koyup,  Allah’ın  ve  Allah’ın  emrini tebliğ  eden  Resulünün  sözünün  önüne  geçirmemeliyiz.  49/ Hucurat 1, “ Ey  iman  edenler, Allah’ın  ve  Resulünün  önüne  geçmeyin…”  Yasaklanan  bunlardır,  ağzını  açıp  hala  şu  hadis  şu  ayetleri   nesh etti  kaldırdı,  mezhebimizin  şu  görüşüne  göre  bu  konu  şöyledir  denmiyor mu?  Bunlar,  Allah’ın  açıkladığı  emirleri  tebliğ  edip,  duyururlar  denmelidir.  Allah,  nasıl  ikaz  ediyor, bakalım,  39/Zümer  36,  Allah  kuluna  kafi  değil mi,  yetmiyor mu?  Seni  Allah’tan  başkalarıyla  korkutuyorlar.  Kim  saparsa  artık  onun  yolunu  Allah’tan  başka  doğrultacak  biri  yoktur.”   71/Nuh  13, “ Size  ne  oluyor ki,  Allah’a  büyüklüğü  yakıştıramıyorsunuz.”  16/Nahl  52, “Göklerde  ve  yerde  ne  varsa  Allah’ındır,  DİN de YALNIZ  ALLAH’IN dır. O halde Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz.”  31/Lokman  6, “ İnsanlardan  öylesi  var ki, herhangi  bir  ilmi  delile  dayanmadan  Allah  yolundan  saptırmak  ve  sonra da  onunla  alay  etmek  için  boş  hadis  söz/laf  satın  alır.  işte  onlara  rezil edici  bir  azap  vardır.”    işte  iman  kuru  bir  sözden  ibaret  değildir,  gönülden  yani  esastan,  ama  hangi  esastan  Allah’ın  belirlediği  esastan,  bağlanmak  inanmak  ve  kabullenmektir.  Hem  Allah  ve  Resulüne  inandım  deyip,  Resulü  Allah’a  eş  koşmak  veya  mezhep,  alim,  tarikat,  cemaat  görüşlerini  din  edinmek  doğru  değildir,  Allah korusun  İnsanı  şirke  götürür  ve  cehennemlik  olmasını  sağlar.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla