DİL YALNIZ ALLAHINDIR

Dinini insanlığa gönderen Allah, din
yalnız bana aittir, din koymada ve
göndermede benden başka hiç ortağım
yoktur, dinimin kaynağı da yalnız sadece
Kuran’dır diye buyuruyor. 16/Nahl
52, “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi
Allah’ındır, din de yalnız Allah’ındır. O
halde Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?
“ Allah göklerde ve yerde
her şeyin kendisine ait olduğunu yerde
ve gökte hiç ortağının olmadığını, dinin
de yalnız kendisinin olduğunu dinde
de ortağının olmadığını, dini kaynağı
olarak sadece Kuran’ı belirlediğini açıklamasına
rağmen, insanların dinin kaynağının
Kuran dışında başka kaynaklar
olduğunu söylemesi ve ayak diremesi
hala devam eden hurafe inanışlarının
önünde gelmektedir. Dinin kaynağının
tek Kuran olduğunu açıklayan Allah’a
rağmen, hadisler ve sünnet, icma, kıyas
demeleri hatta bazılarına göre
mezhepler,, alimlerin görüşleri de dinin
kaynağı sayılıyorlar.
2/Bakara 193, “Fitne tamamen yok edilinceye
ve din/kulluk da yalnız Allah
için oluncaya kadar onlarla mücadele
edin. Eğer vazgeçerlerse zalimlerden
başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur.”
39/Zümer 3, “Dikkat et, halis (saf
bozulmamış içine herhangi bir insan
ve cin/şeytan/büyücü, mezhep, tarikat,
alim ulema sözü katışmamış) din yalnız
Allah’ındır…” yine 39/Zümer 11,
“De ki: Bana, dini yalnız Allah’a halis
kılarak O’na kulluk etmem emredildi.”
Bu ve benzeri ayetlerde Allah,
dinin sadece kendisine ait olduğunu
açıklamasına rağmen hala hadisler/sünnet,
icma, mezhepler, tarikatlar, alimler
de dinin kaynağıdır deniliyor. Bunları
bulmak ve görmek için sözde İslam’ı
anlatan kitaplara, ilmihal kitaplarına ve
mezhep ile tarikat kitaplarını anlatan
kitaplara bakılırsa bunların daha çoğunu
bulabilirsiniz. Allah bunları kabul
etmiyor, halis bir dinden bahsediyor
ve dinimi tamamladım, sona erdirdim
diye ayet gönderiyor, ama Allah ve
ayetleri ile yetinmeyenler yok Allah’ım
senin ayetlerinin yanında bizim zübürlerimiz/
görüşlerimiz/kitaplarımız da dinin
kaynağı deniliyor ve şöyle denilmiyor
mu? Şu konu şu hadise göre şöyle ,
şu mezhebe göre şöyle falan alime göre
şöyle denilmiyor mu? Hani Allah dinini
sona erdirdim demiyor muydu? haşa
Allah unutmuş mu ki, eksiklik mi var
ki, hadis/sünnet, mezhep, tarikat, alim
ulema unutulanı ve eksiğini tamamlasın,
bu şirkin alasıdır. Hadis ve sünnet
Kuran’dan onay alacak, yani kaynağı
Allah ve Kuran olacak, hadis ve sünnet
tebliğ edip duyuracak böyle inanılmalıdır.
DİNİN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.