Ayetle çelişen zıtlaşan hadise bakalım.
Yanlış: “Ölü ailesinin kendisi için ağlamasından dolayı azaba uğratılır.” (Buhari k.Cenaiz32-33-34)
Kadınlarla ilgili ayetlerle çatışan hadisler.
“Bunun üzerine Rableri onların dualarını kabul etti. De ki: Ben erkek olsun kadın olsun içinizden çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkartmayacağım.” (3/Ali İmran 195)
“Mümin erkekleri ve mümin kadınları önlerinden ve sağlarından nurları aydınlatıp giderken gördüğün günde onlara: Bu gün müjdeniz zemininde ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir, denir. İşte büyük kurtuluş budur.” (57/Hadid 12)
“Sadaka veren, erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah’a güzel bir ödünç verenlere, verdik-lerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükâfat vardır.” (57/Hadid 18)
“Mümin erkekler de mümin kadınlar da bir birlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülük-ten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler. Allah ve Resulü’ne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir.” (9/Tevbe 71)
“Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya: işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” (33/Ahzap 35)
Ayetleri böylece açık, net, çelişkisiz bir şekilde anlatan Allah ne güzel buyurmuştur. Ama hadis diye uydurulan, Allah’ın Kur’an’ına, sevgili Peygamberimizin şanına, şerefine, ağzına yakışmayan bazı sözleri söyleyip bunu Peygamber söyledi diye yalan uydurmak dine hizmet mi? Yoksa dine iftira mı? Dine hakaret mi? Dini bozmak mı? Dini tahrif ve tahrip etmek midir? Aklı olan müminlerin vicdanına soruyorum ve hadis denen uydurma sözleri sunuyorum.
Yanlış: “Kadınların dinleri ve akılları eksiktir.” (Buhari)
Yanlış: “Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen, aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim.” (Müslim İman 34/132 İbni Mace Fiten 19/4 003)
Yanlış: “Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır.” (Müslim Salât 265-Tirmizi Salat 253/ 338 Ebu Davud Salat 110/720)
Yanlış: “Uğursuzluk şu üç şeyde vardır… Kadında, evde ve atta.” (Ebu Davud T.B 24/3922 Müslim Selam 34/ 115 Buhari Nikâh 17/48059
Yanlış: “Kadınlara danışmayın, kadınlara muhale-fet edin zira kadınlara muhalefet berekettir.” (Kadınlara dini bilgiler Suyuti, lealil, masnua 2-İbni Arak Tenzihüş Şeria 2)
Yanlış: “Kim ki karısına itaat ederse Allah onu yüz üstü cehenneme atar.” (İbni Arak 2)
Yanlış: “Başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz.” (Hanbel Müsnet 5-Tirmizi Fiten 75- Nesai Kudat 8- Buhari fiten 18)
Yanlış: “Kadınlara yazıyı öğretmeyin, dikişi ve Nur suresini öğretin.” (İbnul Cevzi Mevzuat 2)
Yanlış: “Bir kadın kocasından boşanırsa, o kadına cennet kokusu haram olur.” (Kadınlara Dini Bilgiler.)
Çeşitli kitaplar da Hz. Adem’i kandıranın Hz. Havva olduğu anlatılır. Ama Allah’da tersini Kur’an’da söylüyor. Bakalım ayet ne diyor.
“Derken şeytan kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi…” (7/Araf 20)
“Böylece onları hile ile aldattı…” (7/Araf 22)
Hangi kadının aklı hangi erkekten kısa imiş? Hangi kadının dini eksikmiş? Kadınları, kara köpek, eşek, domuz değerinde gören bu zihniyet bunları görürken, bunları kitaplarına yazarken hiç mi Kur’an’ı okumamışlar? İnsan Allah’dan korkar Hz. Peygamber’in hala kızı Zeynep’in Zeyid’den boşandığını Kur’an’dan hiç mi okumamışlar?
“…. Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikâhladık ki evlatlıkları hanımlarıyla ilişkilerini kestik-lerinde, o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın…” (33/Ahzap 37)
Sonradan Hz. Peygamberin hanımı olan, Zeynep’i Zeyd’den boşandığı için cehenneme gönderenler ellerinde belge mi var ki cehennemlik ediyorlar? Bunları din adına değil de, birileri söyledi .

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla