ALLAH’IN  PEYGAMBER’E  SALATI

Dinin  direği  olan  salat  ne yazıktır ki,  içi  boşaltılmış,  bir  takım  zorlamalarla,  yorumlarla  işin  özü  örtbas  edilmiştir.  Allah,  Kuran’da  peygambere  ve  müminlere  salat  ettiğini  açıklıyor,  s...

TASAVVUF

Arapça  suf,  Yunanca  sophia  (hikmet)  veya  Ashabı  Soffa’ya  atfen  verildiği  söylenen  bu  isim,  aslını  nerden  alırsa  alsın,  araştırmalarda  başlangıcının  miladi  sekizinci  yüzyıl  sonu  ve  dokuzu...

BAKARA  SURESİ -1-

Allah,  izin  verirse  ve  nasip  olursa, Bakara  suresinden bazı  ayetlerin  insanlığı  ve  özelde de  Müslümanları  nasıl  uyardığını  sizlerle  paylaşmaya  çalışacağım.  Bakara  suresinin  konularına  göre  ...

ALLAH’A İNANMAK -1-

Allah: Allah  vardır,  birdir  tam  olarak  birdir.  Yani  bölünemez  ve  parçalanamaz.  Allah’ın vasıfları  hiç  kimseye  verilerek  parçalanamaz.  Ne  artar,  ne  de  eksilir.  Ortağı  ve  eşi  de yoktur.  Al...

SORU CEVAP 2

Soru: Allah’ın kendine ait olan dini tamamlanmış mı? Cevap: “Rabbinin sözü (dini) doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Allah’ın sözlerini dinini değiştirecek hiç kimse yoktur...” 6/Enam, 115 “......

KELİME-İ TEVHİD

Allah’tan  başka  ilah  yoktur,   Muhammed  Allahın  kulu  ve  Resulüdür.  Tevhid  tanınmayınca  gerçek  iman  da  olamıyor.  İslam  dünyası,  bugün  tevhidi  ve  şirki  Kur’an’da  açıklandığı  gibi  tanıyamıyo...

KUR’AN ÇİZGİSİNDEN SAPMAK -1-

Kitaptaki konular birbirini açıklayan ve konuları tamamlayan ayet ve sözlerle tekrar edilmek durumundadır. Kitap okunurken bunu göz önünde bulundurarak okunursa daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyim. Dinin kay...

İNSANIN,  ANA,  RAHMİNDE Kİ,  YARATILIŞI

23/ Müminün  12. “ Ant  olsun  biz  insanı,  çamurdan  süzülüp  çıkartılmış  bir  özden  yarattık.” 13. Ayet, “ Sonra  onu sağlam  bir karargahta  (ana  rahminde) nutfe  haline  getirdik.”  14.  Ayet,  “ Sonra ...