KUR’AN’DA İSİMLERİ GEÇEN PUTLAR-1

Kur’an’da isimleri geçen bazı putların öykülerini anlatıp, bunların kim olduklarını nereden, nereye getirildiklerini ve nasıl şirke bulaştırılıp, ilahlaştırıldıklarını açıklayarak, bugün Müslümanların nasıl aldatılıp, kandırıldıklarını da ortaya koymaya çalışalım. Bunu ben, … Read More

KUR’AN’DAKİ PEYGAMBERİN GÖREVİ-5

 “Bu kitap, Kur’an, onda asla şüphe yoktur. Kur’an müttakiler sakınıp arınmak isteyenler için bir yol göstericidir.” (2/Bakara 2) Bu ayette de, Allah Kur’an’ın çelişkisiz ve asla şüphe olmadığını açıklıyor. “Kimin … Read More

KURBAN 

Kurban  kelimesi,  Allah’a  yaklaştıran,  yahut’ ta  kendisiyle  Allah’a  yaklaşmak  için  vesile  ve  araç  kabul  edinilen  değerlerdir.   Allah’a  yaklaşmak,  yine  Allah’ın  lütfü  ile  mümkün  olur ki, bunun            yolu  da  samimiyettir.  Kurbanın   … Read More

KUR’AN’DAKİ PEYGAMBERİN GÖREVİ-4

Ebu İsmet Nuh, Kur’an surelerinin faziletleri hakkında, uydurduğu hadislerle tanınan bir kişidir. Peygamberin üstünlüklerini, yüceltmek adına, hadis üretenleri, naklediyorlar. Onlar şöyle diyorlar. Biz Hz. Peygamber adına, yalan uydurmadık, ancak Peygamberin … Read More

KUR’AN’DAKİ PEYGAMBERİN GÖREVİ-3

“Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”der. (109/Kafirun6) “Çocuk edinmeyen hâkimiyette ortağı bulun-mayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah…” (17/İsra 111) “Allah kendi hükümdarlığına kimseyi ortak etmez.” (18/Kehf … Read More

KUR’AN’DAKİ PEYGAMBERİN GÖREVİ-2

 “Onlara mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları kesinlikle bağışlamayacaktır. Çünkü Allah yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez.” (63/ Münafikün 6) Aslında sorulması gereken sorulardan biri şudur: Hz. Peygambere, … Read More

KUR’AN’DAKİ PEYGAMBERİN GÖREVİ-1

          Peygamberin Kur’an’daki görev sınırını bilmek lazım. Peygamberin tebliğ görevini bilmek lazım. Peygamberin yetki sınırını bilmek lazım. Peygamberlerin mesul, sorumlu olduğunu bilmek lazım. Gaybi bilmezler. Melek … Read More

Tasavvuf ve Tarikatçıların Peygamber Anlayışı-4

Ne yazıktır ki, kültürler, duygular, adetler ve gelenekler, Allah’ın emrinin, Kur’an’ın ve Hz. Peygamber’in sözünün önüne geçmiştir. Bazı insanların yaşayışı, yazdıkları sözleri, konuşmaları, Allah’ın, Hz. Peygamber’in emirlerinden, daha fazla yaşanıyor, … Read More

FIKIHÇILARIN PEYGAMBER ANLAYIŞI

Hz. Peygamber’in her tavır ve davranışına, bağlamına, illetine, maksadına bakmaksızın, bundan ne çıkarabilirim? Hangi hükmü elde edebilirim? diye bakarlar. Fıkıhçılar kendilerini, hükmünü aradığı probleme en elverişli ve uygun olduğuna inandığı … Read More

PEYGAMBER’LER DE YANILIRLAR-6

Bu doğa kanunu dedikleri olayı şu ayetlerle açıklayalım. “Güneş kendisi için belirlenen yerde akar (döner) işte bu aziz ve âlim olan Allah’ın takdiridir.” (36/Yasin 38) “Ay için de bir takım … Read More

PEYGAMBER’LER DE YANILIRLAR-5

Biz müslümanlar da aynı sıkıntıya düşebiliriz, kınanabiliriz, yadırganabiliriz. Ama bilmeliyiz ki aklımızın erdiği doğruları, çekinmeden, açıklamalıyız. Eğer açıklamaz, yazmaz, söylemez, konuşmazsak, sorumluluktan kurtula-mayız. Allah insanlara sorduğunda, insanlar da bize açıklamadı, … Read More