KUR’AN’DA İSİMLERİ GEÇEN PUTLAR-5

Kafalardaki yanlış inanç sisteminin kırılmasını anlamak için bu ve benzeri ayetleri ve bu ve benzeri hadisleri insanlar nasıl unutur veya devre dışı b...

KUR’AN’DA İSİMLERİ GEÇEN PUTLAR-4

Lat, Uzza, Menat, gibi her kabilenin özel putları vardı. Bunlara Falan oğullarının kadınları derlerdi bu putlar kadın idi. (Taberi Camiul Beyan C, 5 s...

KUR’AN’DA İSİMLERİ GEÇEN PUTLAR-3

Allah’ı bırakıp, evliya dediğiniz o kişilerin veya sembollerinin yüzü suyu hürmetine, hatırına şu işimizi yap diyor ve dua ediyorsunuz. Bu doğru değil...

KUR’AN’DA İSİMLERİ GEÇEN PUTLAR-2

Allah’ı bırakıp, evliya dediğiniz o kişilerin veya sembollerinin yüzü suyu hürmetine, hatırına şu işimizi yap diyor ve dua ediyorsunuz. Bu doğru değil...

KUR’AN’DA İSİMLERİ GEÇEN PUTLAR-1

Kur’an’da isimleri geçen bazı putların öykülerini anlatıp, bunların kim olduklarını nereden, nereye getirildiklerini ve nasıl şirke bulaştırılıp, ilah...

KUR’AN’DAKİ PEYGAMBERİN GÖREVİ-6

Bu konular iman ve amel meselesidir. İnsan ölmeden hayatta iken elde edilir. Ya iyilik sevap, ya da kötülük günah yükünü insan hayatta iken elde eder....

KUR’AN’DAKİ PEYGAMBERİN GÖREVİ-5

 “Bu kitap, Kur’an, onda asla şüphe yoktur. Kur’an müttakiler sakınıp arınmak isteyenler için bir yol göstericidir.” (2/Bakara 2) Bu ayette de, All...

KURBAN 

Kurban  kelimesi,  Allah’a  yaklaştıran,  yahut’ ta  kendisiyle  Allah’a  yaklaşmak  için  vesile  ve  araç  kabul  edinilen  değerlerdir.   Allah’a  ...