“Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Allah işitendir, bilendir.” (6/Enam 115)

Ayetler neye dikkat çekiyor.

Hüküm koyma yetkisi Allah’dan başkasına verilemez, eğer verilirse dosdoğru dinden sapılmış olur. Hadislere dayanılarak, mezhep içtihatlarıyla verilen hükümler doğru değildir ve Allah’ın hükmü değildir. Allah’ın hüküm koyucu yetkisini başkalarına vermek din değildir. Ancak kişilerin şahsi görüşü olabilir.

Kur’an başka kaynaklara müsaade eder, Kur’an ana kaynaktır, detayları başka kaynaklardan, hadislerden, mezheplerden, ulemadan, âlimlerden öğrenilir demek, tüm bu ayetleri görmezden gelmek demektir. Kur’an hiçbir hadis kitabına, mezhep kitabına, tefsir kitabına ihtiyaç duymadan, her konuyu insana lazım olacak şekilde arı, duru, tertemiz, detaylı ve açık bir şekilde anlatır. Elbette bu hadisler var, mezhepler, görüşler, var tefsir kitapları ve ilmihal kitapları olabilir. Biz olmasın demiyoruz, tefsir adı altında, mezhep adı altında, hadis adı altında, Kur’an’da yer almayan çeşitli konular dine ilave yapılıyor. Bu ilaveler yapılmasın, dikkatli olunsun, biz bunu diyoruz.

 “Sonra şüphen olmasın ki onu açıklamakta bize ait.” (75/Kıyame 19)

 “…Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır.” (11/Hud 1)

 “Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetleri iyice açıklıyoruz.” (6/Enam 55)

“…Gerçekten biz, bilen bir topluma ayetleri geniş geniş açıkladık.” (6/Enam 97)

 “…Anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık.” (6/Enam 98)

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla