Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Ar-Ge Tasarım Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı Kayseri Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapıldı.
KAYSO’da yapılan Ar-Ge toplantısına; Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç.Dr.İlker Murat AR, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, TSE İl Koordinatörü Mahmut Ulaş, Ticaret İl Müdürü Alattin Fırat, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayso Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer,Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner, Kayseri Şeker Ar-Ge Personeli, Kayseri’deki üniversiteler ve Erciyes Teknopark araştırma görevlileri, Kayseri’deki kurum ve işletmelerdeki Ar-Ge çalışanları katıldı.
Toplantıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç.Dr.İlker Murat AR; Valilik başta olmak üzere Kayseri’deki üst düzey yöneticilerin toplantıya gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine sağlanan destekler ve başvuru süreçleri ile ilgili olarak yapmış olduğu konuşmasında; Kayseri’deki tek ARGE merkezi olan Kayseri Şekerin ARGE merkezleri yolculuğunda kendi deneyimlerini, kendilerine kazandırdıklarını ve belki de yaşanılan zorlukları paylaşacak olmasından dolayı teşekkür etti.
Ar-Ge Merkezlerinin teknik yapısı ve hükümet tarafından sağlanan destekler vb. konularda yoğun ilgi ile karşılanan Murat Ar, kendisine yöneltilen soruların çokluğunun Kayseri’de Ar-Ge çalışmalarına duyulan ilgiden kaynaklandığını belirtti. Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Karslıoğlu tarafından Ar-Ge Merkezi olmanın avantajları üzerine örnek uygulamalar konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Ar-Ge ve Tasarım Merkezi tanıtım, bilgilendirme toplantısının Kayseri Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın Ar-Ge Merkezi deneyimleri üzerine yaptığı konuşmasında; Kuruluşundan beri sektörün Lokomotifi olan Kayseri Şeker’in Ar-Ge Merkezi uygulamasında da Kayseri’nin lokomotifi olduğuna dikkat çekerek Ar-Ge Merkezi kuracak kurum ve kuruluşlarla deneyimlerin paylaşılarak Kayseri’de Ar-Ge merkezlerinin sayısının artırılmasına katkı sağlama gayreti içerisinde olduklarını açıklaması katılımcılar tarafından büyük takdir topladı.
Başkan Akay, Ar-Ge anlayışında gelinen noktayı mukayese etmek açısından önceden Türkiye’deki Ar-Ge anlayışının, Ar-Ge birimi ve uzmanı kızağa çekilme, işe yaramayan insan, ya da faydalanılmayacak insan olarak değerlendirilirdi. Dünya bilim ve teknolojide hızlı bir şekilde ilerlerken Türkiye maalesef buna ayak uyduramıyordu. 2008 yılında Hükümetimiz Ar-Ge konusunda yeni bir değerlendirme yapıp kanun çıkardı. Ondan sonra Türkiye’de bu konuya bakışın değiştiğini, Kayseri Şeker olarak Ar-Ge Merkezi projesine başlamasına ise 2012 yılında Almanya’ya tohum firmasının daveti ile yapılan teknik inceleme sonrasında başlandığını belirtti.
Akay sözlerini şöyle sürdürdü, tohumculuk konusunda dünyada ilk 3-4 şirketten birisinin Almanya’daki fabrikasında teknik incelemelerde bulunduktan sonra firma bize Ar-Ge çalışmaları ile ilgili yaptığı sunumda şirketin bilançosu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu değerlendirmeleri yaparken bilgileri saklamadılar. O zaman şirketin net karı 150 milyon Euro, Ar-Ge harcamalarına ise 140 milyon Euro harcama yaptıklarını görünce çok dikkatimizi çekti. Şirket görevlileri bu kazancın Ar-Ge harcamaları sayesinde gerçekleştiğini söylediler. Bu gelişmeler bizim Ar-Ge çalışmalarımıza da başlangıç oldu
Başkan Akay, Kayseri’deki İlk Ar-Ge Merkezi olarak yürütülen projeler, Ar-Ge Merkezinin fiziki konumu, kurulan laboratuvarlar, İşbirlikçi kuruluşlar hakkında da şu bilgileri verdi.
Kayseri Şekerde Ar-Ge merkezinde 41 i yüksek öğrenimini tamamlamış personel olmak üzere 47 personel görev yapmaktadır. 2200 m2, yeni Ar-Ge Merkezi Yerleşkesi, 500 m2 Ar-Ge Laboratuvarları, 1.700 m2 Ar-Ge Ofis Yerleşkesi, 1000 m2, Pilot Ölçekli Üretim Tesisi olmak üzere Kayseri şeker Ar-Ge Merkezi Yatırımlarının Toplam Maliyetinin 3.500.000 TL olup, 1. Faaliyet Dönemi Ar-Ge Harcamaları 4.636.720 TL dir.
Bilimsel çalışmaların yapıldığı Mevcut Pancar Analiz Laboratuvarı, Proses Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarına ilave olarak yeni yapılan Genel Kimya Laboratuvarı, Enstrümental Analiz Laboratuvarı, Bitkisel Biyoteknoloji Laboratuvarı Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Reoloji Laboratuvarı, Duyusal Analiz Laboratuvarı, Pilot Ölçekli Üretim Tesisi bulunmaktadır.
Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinde; 1’i Santez, 3’ü Teydeb 1501 destekli, 2’si Teydeb 1501 başvurusu,1’i Teydeb 1509 başvurusu,7 si Öz sermaye destekli proje olmak üzere toplam 16 proje yürütülmektedir.
Ayrıca; Arımnet Call2 çağrısı için sunulan Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliği ve 5 ülke ortaklı projemiz ve Katip Çelebi-Newton Fonu/ İngiltere-Türkiye işbirliği kapsamında sunulan 4 ortaklı projemiz bulunmaktadır.
Kayseri Şeker Ar-Ge merkezinin işbirliği yaptığı Üniversitelerden, Erciyes Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi yanında TAGEM, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, Şeker Enstitüsü gibi Kamu Kurumları ve Erciyes Teknopark, Akras Agro A.Ş., Etol Aroma ve Baharat Gıda Ürünleri San.Tic. A.S. Yeditepe Sağlık Hizmetleri A.Ş., Altoy A.Ş., Etkin Mühendislik, ODTÜ Teknokent gibi özel şirket de bulunmaktadır.
Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü kapsamında başarı ile yürüttüğü Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri Zirvesine Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli ve Ar-Ge Yönetim Modülü (ERP-IFS) olmak üzere iki kategori ile başvuruda bulunulmuştur.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla