Allah’tan  başka  ilah  yoktur,   Muhammed  Allahın  kulu  ve  Resulüdür.  Tevhid  tanınmayınca  gerçek  iman  da  olamıyor.  İslam  dünyası,  bugün  tevhidi  ve  şirki  Kur’an’da  açıklandığı  gibi  tanıyamıyorlar,  böyle  olunca  da  tevhid’den  beklenen  bereket  ve  sevap  da  alınamıyor.  Tevhidi   doğru  bilemeyen  insanlar,  tatmin  olmak  için  kendi  heva  ve  heveslerine  uyarak,  kendilerini  din  yönünden   doyurabilmek  için  Allah’ın  Kur’an’da  gönderdiği  din’in  yanında  başka  din,  arayışına  yönelmişlerdir.   12/ Yusuf  106. Onların  çoğu,  ancak  ortak  koşarak  Allah’a  iman  ederler.

4/ Nisa  171.  Ey  ehli  kitap!  Dininizde  aşırı  gitmeyin”.  Yine  5/ Maide  77.  De  ki:  Ey  Kitap  ehli!  Dininizde  haksız  yere  haddi  aşmayın”.  Bu  iki  ayette de  YA  EHLEL  KİTABİ  LATAĞLU  Fİ  DİNİKÜM,  buyuruyor.  Ğulüvv,  yani  din’de,  doymazlık,  aşırılık,  sınır  tanımazlık,  Allah’ın  koymadığı  ibadetleri  çoğaltmak,  hatta  Allah  ve  Peygamberin  dinde  tesbitlerini  bile  yeterli  bulmayıp,  din’de  olmayan  ibadetler  ile  övünmek.    25/ Furkan  43.  Kötü  duygularını,  heva  ve  heveslerini  ilah  edinen  kimseyi  gördün  mü?  Şimdi  böyle  birinin  sorumluluğunu  sen  üstlenebilirmisin?   Vahye  tabi  olamayanlar  elbette  kendi  hevalarına  tabi  olurlar.    45/ Casiye  23.  Heva  ve  heveslerini  ilah  edinen  ve  Allah’ın  kişiyi  kendi  hür  iradesi  doğrultusunda  bir  bilgiye  dayalı  olarak  saptırdığı,  kulağını  ve  kalbini  mühürlediği,  gözüne de  perde  çektiği  kimseyi  gördün  mü?

Ğulüvvün  tahribi  en  zehirli  tahriptir.  Bu  bir  gizli  dinsizlik  ve  şirktir.  Onun  için,  Peygamberimiz  ümmetinin,  ğulüvve  sapmama  konusunda  ısrarlı  bir  biçimde  dikkatini  çekmiş  ve  eski  toplumların  ğulüvv  yüzünden  battığını  söylemiştir.    Rivayete  göre  Peygamberimiz  şöyle  buyurmuş.  Dinde  ğulüvve  gitmemeniz  için  sizi  uyarırım.  Şu  bir  gerçektir  ki,  sizden  öncekilerin  batışı  dinde  ğulüvv   yüzünden  olmuştur.  Buhari İ’tisam  5.  İbni  Mace  Menasik  63,                   Tirmizi  Şemail  69. -KEMAL YAVUZ

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla