Güneş bile nurcuların elindedir. Şöyle ki;
Miraç da
yoldaki kervandan bahsederken Ehli tahkikin
tasdiki ile güneş bir saat tavakkuf etti.
Zülfikarın Hatimesi s. 100 de.
Mektubat Arap harfleri c. 2 d. 292 de;
Hz. Mehdinin cemiyeti nuraniyesi süfyan
komitesinin tahribatçı rejim bidat karanesini
tamir edecek sünneti seniyyeyi ihya edecek
deniliyor. Risalei Nur ve üstadımız hakkında
bazı nur talebelerinin mühim mektuplarıdır.
Matbu 101 sahifelik bu eserde şöyle deniyor;
Risalei nur bu zamanın mehdisidir. Fihristin
sonundaki takrizler dede.
Biz Nur şakirtleri manevi Ali beytten sayılabiliriz…
İşte Risalei nuru yalnız ben methetmiyorum.
Onu Hz. Kur’an methediyor. Hz. Ali methediyor,
Gasvi azam methediyor, Hz. Murtaza
celcelu liyesinde Risalei nura Bedi diyor. Şu
halde elbette ki o Bediuzzamandır. Fahrüteverandır.
Kendini mehdi ilan ediyor. Halbu
ki ehlisünnet inancında bu görüş ve fikirler
batıldır. Bu görüşler eski Mecusi dininde ve
inancında vardır. Müslümanlığın gelişme
devirlerinde bu ve buna benzer hurafe inanışlar
tarikat yoluyla bazı ülke halkına aşılandı.
Bize göre Kur’an şunu söylüyor. Hz. Peygam-
ber’imiz Muhammed (a.s) ahir zaman
peygamberidir. Allah’ında son Rasülüdür.
Dinimizde son bulmuş kemale ermiştir.
Maide 3. k. k. s. 106 “Bugün size dininizi ikmal
ettim üzerinize nimetimi tamamladım
ve sizin için din olarak islamı beğendim.”
Bazı kitaplarda her ne kadar mehdiye dair rivayetler
var ise de buna da hadis deniliyorsa
bunlar uydurulmuş hurafelerdir. H z .
Peygamber’imizle Allah ve emri Kur’an karşı
karşıya getiriliyor. Hz. Peygamber Allah
ile ve emri Kur’an la çelişmez. Bizim inanç
sistemimizi nerelere getirmişler hemde din
adına.
Şimdi Maide suresi Ayet 116-117 ye
bakalım.
“Allah Ey Meryem oğlu İsa. İnsanlara
beni ve anamı Allah’tan başka iki tanrı
bilin diye sen mi söyledin, dedin buyurduğu
zaman, İsa hâşâ seni tenzih ederim hakkım
olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem
ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin.
Sen benim içimdekini bilirsin, hâlbuki ben
senin zatında olanı bilmem. Gizlilikleri eksiksiz
bilen yalnızca sensin.”
“Ben onlara ancak bana emrettiğini söyledim.
Benimde Rabbim sizinde Rabbiniz olan
Allah’a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum
müddetçe onlar üzerinde kontrolcü
idim. (Teveffeyteni) Beni vefat ettirince artık
onlar üzerinde yalnız gözetleyici sen oldun.
Sen her şeyi hakkıyla görensin.”
İsa (a.s) ölmüştür gelmeyecektir. Niçin gelecek,
peygamber olarak gelecekse Hz. Muhammed
son peygamber’dir. Ümmet olarak
deniyorsa İslam’ın tüm insanlık tarafından
kabul edilmesi İslam’ın fazla şerefini arttırmaz.
İslam’ın az veya hiç kabul edilmemesi
de şerefini küçültmez. Herkes inanırsa
mükâfatını görür, inanmazsa hesabını verir.
Ve İsa (as.) gelip insanlığa davette bulunacak
diyenlere şunu deriz. Hz. Muhammed (A.S.)
görevini yapmamış mı ki? Eksiklik mi var ki?
Gelip tamamlayacak. Böyle bir inanç olmaz
olmamalıdır.
Nisa suresinin 157-158-159’u böyle
diyenler iyi
okusunlar ve anlasınlar. Bu olay sure olarak
maide suresinden önce gelen sure ve olay
önce anlatılmış bu olaylardan çok sonra Hz.
İsa vefat etmiş. Maide suresi de nisa suresinden
sonra nazil olmuştur. Zaten tüm bildikler
ve iddiaları yalan çıkıyor.
Araya girmişken şunu açıklayalım.
Hz. Peygamber’imizin oğlu İbrahim’in vefatında
tesadüfen güneş tutulmuş, güneşin
tutulmasının oğlu İbrahim ile irtibatı var mı
diyenlere güneş ve ayın tutulmasının insanların
doğum ve ölümüyle bir ilgisinin olmadığını
belirtmiş. Bunun Allah’ın bir kanunu
olduğu ve Kur’an da Yasin suresinde de
ayetle sabit olduğunu söylemiş. Ayetler 37-
38-39-40. Mesela 40. ayette şöyle buyurur;
“Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü
geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.”
(Aradan Çıkalım) Nur risalelerinde
insanların bekâr kalmaları telkin edilmekte
eğer illa evlenilmesi lazımsa bir nurcu ile
evlenilmelidir der. Hanımlar Rehberi s. 53
de. Kendisinin de evlenmediği sözler s. 745
te der. Zaten müridi ve şimdiki üstadları Fetullah
Gülen’de evlenmemiştir. Çevremizde
görüp yaşadığımız bildiğimiz kişiler de var.
Şöyle ki, üstatları izin verirse evlenmelerine,
illa’da kendilerine bir nurcu buluyorlar.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla