Furkan. 30. “Peygamber der ki:  Ey Rabbim kavmim bu Kur’an’ı büsbütün terk etti.”

Yani Kur’an’a gereken değeri vermeyip, Allah’ımızın emirlerine sırt çevirerek, hayatımızdan uzak tutmak ve devre dışı bırakmak. Görünüşte Kur’an herkesin elinde ve dilinde ancak kitlelere ve toplumlara yön veren Kur’an değil, Kur’an dışında yazılan ve okunup hayata uygulanan kitaplar, dergiler, gazete ve mecmualardır. Bunları uygulayanlar da genelde tarikat mensupları, şeyhler, efendiler, sultanlar, hoca efendiler, cemaatlerdir.

Enam. 66. “Kur’an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben size vekil ve kefil değilim.”

Bakara. 101. “…Sanki Allah’ın kitabını bilmiyormuş gibi onu arkalarına atıp terk ettiler.”

Şura. 21. “Yoksa onların, Allah’ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? . .”

Hucurat. 16. “De ki siz dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz?  Hâlbuki Allah göklerde olanları da bilir, yerde olanları da. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”

Ne yazıktır ki insanoğlu Allah’ın kitabı dışındaki kitapları dinin kaynağı yaptı. Şimdi öfkelenmeden, bu da ne diyor demeden sizleri düşünmeye hayatınızda yaşayıp gördüğünüz olayları hayalinizden geçirmeye ve Kur’an’la uyuşuyor mu diye vicdan muhasebesine davet ediyorum.

Ayetleri pek fazla yorumlamadan bazı açıklamalar yaparak, esas siz okuyuculara bırakıp iradenizle ve aklınızla karar vermenizi arzu ediyorum. Çünkü ne karar verirseniz siz sorumlusunuz. Ben bilmem, ben anlamam mazereti hiç kimseyi kurtaramaz.

Kur’an’ın devre dışı kalması, hayatın dışında tutulması, Kur’an’ın var oluşuna aykırıdır. Bu yüzden Rabbimiz bizi peygamber vasıtasıyla açık açık uyarıyor.

Geçmiş milletlerden Yahudi ve Hıristiyanların kitaplarını devre dışı bırakıp kendi yazdıkları veya Rahip ve papazlarının uygulamaları ile tahrifata gidip, dinlerini tahrip edip, bozduklarını haber vererek, sakının ha sizler de böyle bir hataya düşmeyin diye Allah’ımız ikaz ediyor.

Bakara. 75. “…Onlardan bir zümre, Allah’ın kelamını işitirler de iyice anladıktan sonra bile bile onu Kur’an’ı tahrif ederlerdi.”

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla