16/ Nahl 89. “ Bu kitabı da sana, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” 11/ Hud 120. “ Bu Kuran da sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir zikir öğüt ve bir uyarı gelmiştir.” 29/ Ankebut 51. “Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır.” 43/ Zuhruf 5. Siz, haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi Kuran’la uyarmaktan vazmı geçelim?” 43/ Zuhruf 44. “Doğrusu Kuran, sana ve kavmine bir öğüttür. İleride Kurandan sorumlu tutulacaksınız.” 2/ Bakara 119. “Doğrusu biz seni Hak Kuran ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.” 2/Bakara 170. “ Onlara Allah’ın indirdiğine uyun, denir…” Yine 5/ Maide 104 gibi. 3/ Ali İmran 138. “Bu Kuran , bütün insanlığa bir açıklamadır, takva sahipleri için de bir hidayet ve öğüttür.” 6/ Enam 66. “ Kuran hak olduğu halde kavmin O’nu yalanladı. De ki: Ben size vekil değilim.” 6/ Enam 105. “Böylece Biz, ayetleri geniş, geniş açıklıyoruz ki, Sen dersini almışsın desinler de, biz de anlayan toplum için Kuran’ı iyice açıklayalım.”
Kuran’ı anlamak için okuyup Allah’ın gönderdiği dini öğreneceklerine, Kuran dışı pek çok kitap ve söylemin etkisiyle, kafalarında bir din anlayışı oluşturup, sonra da bu dini, Kuran’da arıyorlar ve uydurdukları o dini de Kuran da bulamayınca da bak bu Kuran da yok diyorlar. Allah da 6/ Enam 38. “Biz Kuran da hiçbir eksik bırakmadık.” Buyuruyor. 39/ Zümer 27. “ Ant olsun ki Biz, öğüt alsınlar diye, bu Kuran’da insanlara her türlü misali verdik.” Yine 17/ İsra 89-, 18/ Kehf 54-, 30/ Rum 58 gibi ayetler.
DİN
Din: Din Allah tarafından insanlara gönderilen yaşam biçimi ve hayatta uygulanan sistemdir. Din hükmetmek, yönetmek, galip gelmek, hal ve tavır, ceza ve ödül, boyun eğmek, isyan, hesaba çekmek, hesap vermek, örf, ün, sakınmak, köleleştirmek ve dinde yönetici atamak gibi anlamlara gelir. Dinin sahibi Allah’tır. Allah Kuran’da, din koyma yetkisinin sadece yalnız kendisine ait olduğunu, bunun dışında başka hiç kimseye din koyma yetkisi vermediğini açıklıyor. Hatta o kadar ki, dinin tebliğcisi olan peygamberler ve peygamberimize de din’in koyucusu ve ortağı yetkisini vermiyor. 39/ Zümer 3. ” Dikkat et, halis din yalnız Allah’ındır.” 16/ Nahl 52. ” Göklerde ne varsa Allah’ın dır, din de yalnız Allah’ın dır. O halde Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?” 30/ Rum 30. ” Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışında, kanununda bir değişme yoktur. İşte dost doğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler.” 12/ Yusuf 40. “ İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.”
98/ Beyyine 5. ” Halbuki onlara ancak, dini yalnız Allah’a has kılarak ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz kılıp zekat vermeleri emrolunmuştu . Sağlam din de budur.” 7/ Araf 29. “ Dini yalnız Allah’a has kılarak O’na yalvarın.” Şimdi ayetler bunlar ve Yunus 22, Ankebut 65, Lokman 32, Zümer 11,14, Mü’min 14, 65 gibi ayetler. 3/ Ali İmran 19. “ Allah yanında hak din İslam’dır.” İNNEDDİNE INDALLAHİL İSLAM. 3/ Ali İmran 85. “ Kim, İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden başka bir din asla kabul edilmeyecek ve onlar ahrette ziyan edenlerden olacaklardır.” 5/ Maide 3. “ Bugün size dininizi indirdim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim.” 6/ Enam 115. “ Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır.

#kemalyavuz

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla