ALLAH’A NASIL ORTAK KOŞULUYOR

İnsanlar, kutsadıkları canlı ve cansız
varlıkları neden Allah’a şirk ve ortak
koşarlar bu sorunun cevabını Allah
yunus suresinde şu şekilde açıklıyor.
10/Yunus 18, “İnsanlar Allah’ın yanında
kendilerine ne fayda ne de zarar verebilecekleri
şeylere tapıyorlar ve bunlar
Allah katında bizim şefaatçilerimizdir
diyorlar. De ki: Siz Allah’a göklerde
ve yerde sanki bilemeyeceği bir şeyi
mi haber veriyorsunuz? Haşa Allah,
onların ortak koştuklarından uzak ve
yücedir.” 39/Zümer 43, “Yoksa insanlar
Allah’ın yanında başka şefaatçiler
mi edindiler? De ki: onlar hiçbir şeye
güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse
de mi şefaatçi edineceksiniz? “ 39/
Zümer 44, “De ki: parça değil, bütün
şefaat Allah’ındır, göklerin ve yerin
hükümranlığı Allah’ındır, sonra O’na
döndürüleceksiniz.” Yani Allah’ın şefaate
izin vermediği hiç kimseden şefaat
beklenilmez, yok aksine peygamber,
velimiz, evliyamız, yatır ve türbedekiler,
şeyhimiz, sultanımız falan, filan
şefaat edecek diye inandığımız zaman
Allah’a ortak koşmuş oluyoruz. Bu
ve benzeri ayetler sadece geçmişteki
insanların durumunu anlatmıyor ve
zamanımızda bize, bizden sonraya da
uyarıda bulunuyor. Allah ile sahte tanrılar
arasında yetki bölüşümü yapmak
şirk ve ortak koşma aynı zamanda da
bilgi kirliliğidir. İbadetlerde niyet parçalanamadığı
gibi hem Allah’a, hem
de başkalarına inanılıp ibadet olmaz.
Bunu ben demiyorum, şirk ve ortak
koşmayı Allah belirliyor ve bunlar şirk
ve ortak koşmaktır buyuruyor. Şirk
ve ortak koşmak Allah’ı açıktan inkar
etmek değildir, Allah’a inanacak, anca
iman ve amel konusunda, Allah’ın
hüküm koyma, din koyma, hükümranlık,
hakim olma, her yerde olma,
kaybı bilme ve benzeri Allaha ait olan
yetkileri Allah dışında kim olursa olsun
buda yapar, bunda da bulunur,
bunun söylediği de dindir, şu hadise
göre böyledir, şu mezhebe göre şöyledir,
falan tarikatta bu şu şekildedir, şu
alim şunu demiştir gibi Allah’ın yetkilerini
bunlar gibilerde görmek şirk
ve ortak koşmaktır. 33/Ahzab 67, “Ey
Rabbimiz, biz önderlerimize, büyüklerimize
uyduk da onlar bizi yoldan
saptırdılar derler.” 42 Şura 6, “Allah’ın
yanında başka evliya edinenleri, Allah
daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil
değilsin.” 42/Şura 9, “Yoksa onlar
Allah’ta başka evliyalar mı edindiler,
halbuki veli yalnız Allah’tır, O ölüleri
diriltir ve her şeye kadirdir.” 29/Ankebut
41,”Allah’ın yanında evliya edinenlerin
durumu, örümceğin durumu
gibidir. Örümcek bir yuva edinir, halbuki
yuvaların en çürüğü şüphesiz
örümcek yuvasıdır, keşke bilselerdi.”
Allah dışında başkalarından destek beklemek
ortak koşmaktır.
Deniyor ki, biz kötü niyetle yapmıyoruz
iyi niyetle yapıyoruz bu niçin
şirk ve ortak koşmak olsun. sanki bizim,
elimizde de biz, bunlara şirk ve
ortak koşmak diyoruz.

#kemalyavuz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.