ALLAH’A NASIL ORTAK KOŞULUYOR(3)

Allah, Kuran’da kendisinden başka Rab edinilmemesini, kendisine yaklaşmanın önünde gelen şartı saymaktadır. Bazıları zannediyor ki, Allah’a ortak koşmak için, Allah ikidir, üçtür, beştir, ondur demektir. Hayır ortak koşmak, Allah’ın sıfatlarını, hakimiyetini, din de hüküm koyma, kaybı bilme, her yerde hazır, her an yaratan, rızık veren, bilen, gören, tek Allah olduğunu, dualara cevap veren, günahları bağışlayan gibi özelliklerini Allah dışında kutsadıkları yaratılan kişi ve nesnelere verip onlarda görmek. Şirk ve ortak koşmak için illaki yalnız Mekkeli mi olmak gerekiyor. Millet zannediyor ki, yalnız Mekkeliler müşrik idiler, hayır Allah Kuran’da sadece Mekkelilerden örnekler vermiyor başka kavimlerden de örnekler veriyor. Mesela, Nuh, Hud, İbrahim gibi peygamberlerin milletlerinden de örnek veriyor. Çevrenize şöyle bir bakmanız yeterlidir, gördükleriniz ve duyduklarınız bunların durumunu ortaya koymuyor mu? Falan yatırın kabri başında dua eden insana ne istiyorsun bundan ölmüş desen, hemen, ya oğluna iyi bir gelin, kızına iyi bir koca, ya çocuğu olmuyorsa çocuk istiyorum veya ev istedim verdi şimdi araba istemeye geldim gibi, yalnız Allah’tan istenmesi gereken dua ve başka isteklerini, Allah’ın yanında başka kişileri vesile ederek istiyorlar, ama Allah bunu kabul etmiyor ve şirk ve ortak koşmak olarak açıklıyor. Bir mürit, eğer yolculuğa çıkacaksa, hemen şeyhine danışacak, şeyhinin izin vermesini ve yardımını esirgememesini ondan istiyor. Bu konularda ne yapacağımızı ve öğreneceğimiz en emin kaynağın da elbette Kuran olduğunu yine tekrar edelim, çünkü Allah’ın kitabından daha sağlam bir kaynak mı var. 22/ Hac 8,9, “İnsanlardan bazısı, bir bilgisi, bir rehberi ve vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, sırf Allah yolundan saptırmak için boynunu eğip bükerek kibir içinde Allah kakında tartışmaya kalkar. Onlar için dünyada bir rezillik vardır, kıyamet gününde ise onlara yakıcı bir azabı tattıracağız.” 22/Hac 12, “O Allah’la birlikte, kendisine ne faydası, ne de zararı dokunacak olan şeylere yalvarır. Bu haktan büsbütün uzak olan sapıklığın ta kendisidir.” 22/ Hac 13, “Bazen de zararı faydasından daha akla yakın olan bir varlığı/nesnelere yalvarırlar. O yalvardıkları, ne kötü bir dost ve ne kötü yoldaştır.” İnsanlık şunu aklından çıkartması gerekir, oda aracısız ne kulluk olur, ne de Allah’ın yardımı gelir düşüncesini akından çıkartmasıdır bu sanki Allah uzak onun için aracı gerekir inancıdır. Halbuki, 50/Kaf 16, “Ant olsun, insanı Biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve Biz insana şah damarından daha yakınız.”
ŞİRK VE ORTAK KOŞANLARI UYARAN AYETLER
Allah, hakikatin değerini, kıdeminden değil, haktan alacağını açıklıyor ve batılın kıdemi, yapılması, söylenmesi batılı hak saymaz, olsa, olsa katmerli günah sayar. Bazı insanlar, Allah’ın yasakladığı, dinde olmayan uydurma ve hurafeleri kendilerine din edinince, Allah’ta bunların yanlış olduğunu vahiyle uyarıp ikaz etmektedir. Şirk ve ortak koşanlara sorulduğunda, uydurdukları dinde olmayan hurafeleri ve bunlara taptıkları, bu uydurma hurafelere uymayı Allah, şirk ve ortak koşmak olarak açıklıyor gerekçesi de Allah’ın koymadığı bir işi, ameli kendilerine din edindiklerinden ve olara uyup hayatlarında yaşadıkları için şirk ve ortak koşmuş olunduğunu açıklıyor ve bunun kendisinden başka bir tanrıya tapmak olduğunu, başkalarının emrine uymayı, din koyma yetkisinin Allah dışında başkalarına verildiği….

#kemalyavuz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.