İnsanlığın, en fazla ayağının kaydırılıp tuzağa
düşürüldüğü yalan ve avuntulardan birisidir.
Allah, bu konularda, insanlığı uyarıp, ikaz etmesine
rağmen, birileri kalkıp, Allah’ın emirlerini
hiçe sayarak, uydurdukları hurafe din anlayışıyla
insanları tuzaklarına düşürmüşlerdir. Allah, uyarısını
bakalım nasıl yapmaktadır. Bakara 165 “İnsanlardan
bazıları, Allah’tan başkalarını, Allah’a
denk tanrılar edinirler de onları, Allah’ı sever gibi
severler. İman edenlerin, Allah’a olan sevgileri ise
onlarınkinden çok daha fazladır. Keşke zalimler
azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün
kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının
çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi.”
Bakara 166 “İşte, o zaman görecekler ki,
KENDİLERİNE UYULUP ARKALARINDAN GİDİ-
LENLER, UYANLARDAN hızla uzaklaşırlar ve o
anda her iki taraf da azabı görmüş ve aralarında
ki bağlar kopup parçalanmıştır.” Bakara 167 “Kötülere/
tarikata/tarikatçılara uyanlar şöyle derler, ah
keşke bir daha dünyaya geri gitmemiz mümkün
olsaydı da, şimdi onların/tarikatçıların bizden
uzaklaştıkları gibi, biz de onlardan uzaklaşsaydık.
Böylece Allah, onlara işlerini pişmanlık ve üzüntü
kaynağı olarak gösterir ve onlar artık ateşten
çıkamazlar.” Ayetlerde, insanlardan bazıları, bazı
insanları, Allah’ı sever gibi sevdiklerini ve bu aşırı
sevginin tanrı edinmek olduğu açıklanıyor. Allah,
bunun doğru olmadığını açıklamasına rağmen,
tarikat mensupları, haşa Allah’a din öğretircesine,
bu ayetleri görmezden ve bilmezden gelerek
tarikat var diyorlar. 166. Ayette, kendilerine uyulanlar
ve arkalarından gidilenlerden bahsediliyor,
nedir bu uyulanlar ve uyanlar, herhalde hikaye
anlatılmıyor, yapılan bir yanlışlıktan bahsediliyor.
167. Ayette ise, kötülere/tarikatçılara uyanların, Ah
keşke bir daha dünyaya geri dönmemiz mümkün
olsa da bu sahtekarlara bir daha uymasak,
onlardan uzaklaşsak deniliyor. Bu konu ahrette,
birbirine düşecek olan tarikat mensuplarından,
şeyhleriyle, müritlerinin durumunu açık ve net
bir biçimde insanlığın gözü önüne serip şöyle
uyarıyor. Bakın, tarikatçıların durumu bu, ahrette,
uyanlarla uyulanlar ikisi de cehennemde olacaklardır,
sakın sizler onlar gibi tuzağa düşüp cehennemlik
olmayın, sizler kandırma yolunu seçenlere
fırsat vermeyin, kendinizi bu cehennemliklerden
koruyun. Dünyada, hiç düşünmeden bazı kimseleri
kendilerine önder edinenler, ahrette aldatılmış
olarak ellerine hiç bir sevap geçmeyecek ve beraberce
cehennemlik olduklarını öğrenecekler ama
iş, işten geçmiş olacaktır. Tarikatlara bağlananlar,
Allah’ın şu emirlerini niçin görmezden gelirler.
Tabi ki bunun cevabını tarikata bağlananlar vereceklerdir.
Ayetlere karşı ne cevap olur bakalım,
33/Ahzab 67 “Ey Rabbimiz, biz reislerimize ve büyüklerimize
uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar
derler.” 33/Ahzab 68 “Rabbimiz, onlara iki kat
azap ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden
kov.” Bu ayetler neden görmezden geliniyor, görmezden
gelindiği için şirk oluyor. Şirk, Allah’ı
inkar eden değil, iman ve amel konularında, Allah’a
ortak koşmaktır.

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla