Allah, Kuran da, vahyin ( Kuran’ın,
Ayetlerin ) Arap diliyle indirildiğini
( Kuran en Arabi yyen ) 42/
Şura 7. “ …Sana böyle Arapça bir Kuran
vahiy ettik.” Yine 41/ Fussilet 44. “
Eğer biz onu, yabacı dilden bir Kuran
kılsaydık, diyeceklerdi ki, Ayetleri tafsilatlı
şekilde açıklanmalı değil miydi?
Arap’a yabancı dilden kitap olur mu?
” 26/ Şuara 195. “ Apaçık Arap diliyle,
senin kalbine indirmiştir. “
Sanki Kuran’ın Arapça oluşunun açıklanması
anlaşılabilsin diye beşer türünün
( yani insanların bir bölümünün
) konuştuğu dillerden bir dille indirilmiştir
uyarısı yapılmaktadır. Kuran
yani vahiy insanoğlunun algı seviyesine,
insanların konuştuğu beşer dili
sayesinde indirilmiştir. Vahiy olan Kuran
için bu dil Arapçadır. Kuran’ın
dili ilk muhataplarının dili Arapça olduğu
için Arapçadır. 43/ Zuhruf 3. “
Anlayıp düşünmeniz için onu Arapça
bir Kuran kıldık. ”
Kuran, Arapçayı yoktan icat etmedi,
Arapça Kuran inmeden de vardı ve bir
kısım insanlar Arapça konuşuyorlardı.
Diller aynı manayı farklı lafızlarla taşıyan
söz kalıplarıdır. Bu mesela suyu
farklı kaplarla taşımaya benzer, kaplar
farklı da olsa içinde taşınan mana
aynıdır. Kimyasal formülü H2O olan
sıvıya Türkçede su, Arapçada ma, Farsçada
ab, İngilizcede water denildiği
gibi. Arap dili de konuşulan dillerden
bir dildir. Hatta aynı kökende birleşen,
Fenike, İbranice, Keldanice, Süryanice
ve Aramca gibi birçok dil yer
alır. Allah kitabında her peygambere
kavminin lisanıyla vahiy gönderdiğini
14/ İbrahim 4.” Allah’ın Vahyini, emirlerini
insanlara iyice açıklasın diye her
peygamberi yalnız kendi kavminin
diliyle/ lisanıyla gönderdik…” Vahyi,
peygamberler kendi kavimlerinin dilleriyle
anlarlar ve kavimlerine kendi
dilleriyle tebliğ ederler. Tebliğ edilen
söz elçinin değil, Allah’ın sözüdür.
Elçi sözün sahibi değil, sözün elçisidir.
Ayet bize şu sonucu veriyor, Arapça
Allah’ın dili değildir. Çünkü her
peygambere inen vahiy Allah’tan ve
aynı kaynaktan inmiştir. Arap dilinin
cennetin, ahretin, meleklerin hatta Allah’ın
dili olduğunu söylemek doğru
değildir. 30/ Rum 22. “ Allah’ın
delillerinden biri de, gökleri ve
yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin
değişik olmasıdır…” Allah’ın
Rabce bildiğini unutanlar ve bu ayetleri
görmezden gelenler tekrar ayetleri
iyice anlamak için okuyup düşünmek
ve çözmek zorundalar.
KURAN

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla