16/ Nahl 112. “ Allah ibret için bir ülkeyi örnek
verdi. Bu ülke güvenli, huzurlu idi, onlara rızkı
her yönden bol, bol gelirdi. Sonra onlar Allah’ın
nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah ta onlara
yaptıklarından ötürü açlık ve korku sıkıntısını tattırdı.”
Dünyadaki açlık ve sıkıntı önceden takdir
edilmemiştir. Önceden açıklanan ve takdir edilen
şudur. Kainattaki nimetler herkese yetecek şekilde
yaratılmıştır. Ama bazılarına çok verilip, imtihan
edileceği, bazılarına az verilip yine şükür ve sabırla
imtihan edileceği açıklanmıştır, bu kaderdir. Burada
birileri toplar gasp eder, diğerlerinin hakkını
vermezse işte o zaman denge bozulur. Bu kader
değildir. Ülkemizde ve dünyada açlıktan ölen veya
yoksulluk içinde kıvrananların kaderi değildir. Esas
kaderi değiştirilenler, hakkı olanlara haklarını vermeyen
ve gasp edip zulüm ederek kaderlerini kötü
yönde değiştirenlerdir.
“İman ile küfrün mahiyetlerini, hakikatlerini ve
tariflerini, hak ile adaletin sırlarını, kalpleri mal
ve makam sevgisi ile kirlenmiş ve paslanmış olan
kimseler idrak edemezler, kıbleleri maddi menfaat,
yöntemleri benlik, arzuları makam ve şehvet,
ibadetleri zenginlere hizmet, zikirleri vesvese ve
desise, hazineleri kurnazlık, düşünceleri menfaatlerinin
gerektirdiği şekilde hilebazlık olan kişilerin
hakikate ulaşmaları mümkün değildir. Çünkü, böyle
olanların meselesi, hakikati anlamak değil, içinde
bulundukları durumu her ne olursa olsun kendi
lehlerine çevirmektir.” İmamı Gazali, İslam da
müsamaha 8, 9.
NASR ( İZACA ) SURESİ
Medine de inmiştir. Sure zafer garantili yardım ve
zafer ahlakını insanlığa hatırlatır. Surenin inişi Hz.
Peygamberin ölümüne yakın bir zamanda olmuştur.
Çünkü, bir şeyin olgunlaşması ve zafer noktası
o işin görevinin sona ermesi yani bitişidir. Bu bir
ilahi kanundur. Sure geldikten sonra Hz. Peygamberin
üç ay la, altı ay gibi bir zaman içinde vefat
ettiği rivayetleri vardır. 1) Allah’ın garantili yardım
ve zaferi geldiğinde. 2)İnsanların bölük, bölük Allah’ın
dinine gireceklerini gördüğün vakit. 3) Rabbine
hamd et ve tesbih et, Allah’tan mağfiret dile,
çünkü Allah tövbeleri çok ve içten kabul edendir.
Uhud savaşında Hz. Peygamber’in sağ ve sol kanatlara
yerleştirdiği, Hazrec kabilesinden Seleme
oğulları ile Evs kabilesinden Harise oğulları düşmana
karşı direnmekten korkarak zaaf göstermişlerdi.
Bunlardan 300 kişiye kumandanlık eden İbn
Übey, kendimizi ve çocuklarımızı ne diye tehlikeye
atalım ! diyerek geri çekilmişlerdi. 3/ Ali İmran 123.”
Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde Allah,
Bedir’de de size yardım etmişti. Öyle ise, Allah’tan
sakının ki. Allah’a şükretmiş olasınız.” 3/ Ali İmran
124.” O zaman sen, müminlere şöyle diyordun. İndirilen
üç bin melekle rabbinizin sizi desteklemesi,
sizin için yeterli değil midir.” 3/ Ali İmran 125.” Evet,
siz sabır gösterir ve Allah’tan sakınırsanız, onlar
düşmanlarınız hemen şu anda üzerinize gelseler,
Rabbiniz, nişanlı beş bin melekle sizi takviye ederek
destekler.” 3/ Ali İmran 126.” Allah, bunu size
sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın
diye yapmıştır. Zafer, yalnızca mutlak güç
ve hikmet sahibi Allah katındadır.”

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla