Buda doğru bir din anlayışı ve yaşayışı
değildir, buna bu gün uzlete çekilmek
deniyor ki, bu hastalık bu gün
Müslümanlara da geçmiş bulunuyor ve
din adına övünülerek yapılıyor. Kılavuz
Allah, Kuran ve Peygamber olacağı
yerde, yanlış olan Hıristiyanların
yaşayışı olmuştur, yazık ve çok yazık.
Bu tarz çıkışlar şeytanın Allah ile aldatması
anlamına gelmiyor mu? Güya
yapılan iş Allah için, ama Allah bunu
kabul etmiyor, şimdi ne yapacaksınız?
9/ Tövbe 31. “ Yahudiler Allah’ın yanında
bilginlerini yani hahamlarını,
Hıristiyanlar da rahiplerini ve Meryem
oğlu Mesih İsa’yı rabler edindiler. Halbuki
onlara ancak tek ilaha Allah’a
kulluk etmeleri emir olundu, Allah’tan
başka tanrı yoktur, Allah onların ortak
koştukları şeylerden uzaktır.” Şimdi
bakalım Allah’ın ayetlerine, Allah bunları
yasaklamış fakat bu yasaklar inadına,
Allah’la ayaklaşıp, Hıristiyanlardan
alınıp Müslüman hayatında ne yazıktır
ki kullanılıyor. 18/ Kehf 110. “De ki:
Ben yalnızca sizin gibi bir insanım, şu
var ki, bana İlahınızın sadece bir İlah
olduğu vahyolunuyor. Artık her kim
Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş
yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi
ortak koşmasın.” 41/ Fussilet 6. “De ki:
Ben de ancak sizin gibi bir insanım,
Bana ilahınızın bir tek İlah olduğu vahiy
olunuyor. Artık Allah’a yönelin,
Allah’tan mağfiret dileyin, ortak koşanların
vay haline.” Allah’a yönelme
iman, itaat, tevhid, doğru ibadet ve
ihlasla olur. Şeytanın telkinlerine uyup
da Allah’ın yanında başka veli, evliya,
şeyh edinmek veya dine ilave yapmak,
şefaatçiler edinmek Allah’a göre
şirktir. Buna şirk diyemeyenler, Allah’ın
isminin yanına, Peygamberin ismini
koymayı şirk görüyorlar, sapıklık
budur. Ayetlere göre tevhid budur ve
kelimeyi şahadet ve kelimeyi tevhid
işte budur. Ayette Allah’ın tekliği açıklanırken,
peygamberin de beşeriliği ortaya
konulmaktadır. Bu ve buna benzer
işler kasıtlı yapılıyorsa, o zaman
işin arkasında kara bir el ve zihniyet
vardır, araştırmalar zaten bunun ve
diğer şirk görüşlerin arkasında İslam
düşmanlarının olduğu gerçeği böylece
ortaya çıkıyor. Ne demek? Hz. Peygamberi
Tevhid’e koymamak ve dine
ilaveler koymak? 6/ Enam 82. “ İnanıp
ta imanlarına herhangi bir zulüm (zulüm
de bir şirktir) haksızlık bulaştırmayanlar
var ya, işte güven onlarındır
ve onlar doğru yolu bulanlardır.” Dine
ilave yapmak, birilerini Allah’ın yanında
veli, evliya, şeyh kabul edip araya
koyarak Allah’tan bir şeyler istemek
tevhid inancına şirk bulaştırmak demektir.
Bir yatırı veya kendine göre
önemli gördüğü bir kişiyi araya koyarak
onları vesile edinmek, onların
yüzü suyu hürmetine, Allah’tan istekte
bulunmak şirktir. 2/ Bakara 186. “ Kullarım
sana, beni sorduklarında söyle
onlara, Ben çok yakınım, Bana dua
ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık
veririm. O halde kullarımda benim
davetime uysunlar ve bana inansınlar
ki, doğru yolu bulalar.” İşte aracılara
gerek olmadığının belgesi bu ayet ve
diğer ayetlerdir. Aklın yolu Allah’ın
yoludur, Akıl tek Allah’a kulluğu öne
çıkartmaktadır.
PEYGAMBERLERİN İSMET GÜ-
NAHSIZ OLMASI DOĞRU MU?
İsmet, günahsız anlamındadır, bizlerin
düşüncesiyle bakıldığında peygamberlerin
ismet sıfatı hata yapmaz, günah
işlemez olarak biliniyor. Ancak Allah
tarafından bakılınca durum hiç de öyle
değildir. Çünkü peygamberler de yaratılan
varlıklardır, yaratılan varlıklar
içinde insan ise peygamber de olsa
hata yaparlar. Burada şu gerçeği iyi
anlamak gerekir, peygamberler, peygamberlik
boyutuyla hata yapamazlar,

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla