Yani, adalete, haklıya, kamuya ki, kamu hakkı
Allah hakkıdır, karşı olmanın sonucu, çeşitli, akla
gelmeyen ve bilinmeyen Allah’ın çeşitli askerleriyle
yenilip, kırılarak ve ufalanan ekin parçalarına döneceğini
hatırlatıyor.
Sure’de, alınacak başka dersler olduğu anlatılıyor.
Bunu, Müslümanlar, anlayamamış ama, ne
yazıktır ki, Müslüman olmayan milletler anlayarak
çözmeye çalışmışlar, ama icatlarını insanlığın öldürülmesine
kullanmışlardır. Halbuki, bu sureden,
anladıkları kuşlardan, uçak, attıkları taşlardan bomba
ve diğer aletleri icat etmişler, iyi de hayırlı yolda
mesela insanların yolcu olarak taşınması, koruyucu
ve caydırıcı yollar gibi, bunlar iyi de maalesef insanlığın
bombalarla öldürülmesi de uygun değildir.
Bu caydırıcılık, sadece, askerler için kullanılır,
savaşta, esir alınan esirler, kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar,
hayvanlar öldürülmez, bitkiler ve ağaçlara,
tabiatın dengesini bozacak tahribatın, yakılıp, yıkılmamasını
emreder. İmal edilen, zirai ilaçların, ya
insan bünyesine zararsız, veya biyolojik mücadele
yöntemiyle olması için çaba harcanması, daha uygun
olması yönünde çaba harcanmalıdır. Ne acıdır
ki, anlaşılan ve icat edilen malzemeler, koruyucu,
korkutucu ve caydırıcılık yerine, öldürücü yönde
kullanılmaktadır.
Allah, kullarına, güce, kalabalıklara, baskılara,
boyun, eğmeyin, doğruluktan, ayrılmayın diyerek,
bizleri uyarmaktadır. Göklerin, Yerin bütün orduları
Allah’ındır buyuruyor. 48/ Fetih 4. “ İmanlarını
bir kat daha arttırsınlar diye Mü’min’ler’ in kalplerine
güven indirip veren Allah’tır. Göklerin ve Yerin
orduları Allah’ındır, Allah, bilendir ve yapandır.”
Yine 74/ Müddessir 31. “ Rabbinin ordularını,
kendisinden başkası bilmez. Bu ise, insanlık için
ancak bir öğüttür.” İşte, kimsenin akıl fikir edemeyeceği,
Allah’ın ordularından birisi, kimsenin aklına
gelmeyeceği ebabil kuşları olmuştur ve, güçlü gibi
görünenleri, küçükmüş gibi görünen çeşitli güçlerle
yenilebileceğini ortaya koymuştur.
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.
FİL SURESİ
1)“ Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin
mi? 2) “ Onların kötü düşünce ve planlarını boşa
çıkarmadı mı? 3) “ Onların üzerlerine, Ebabil kuşlarını
gönderdi.” 4) “ O kuşlar, onların üzerine taş
kesilmiş, pişkin tanımlanamayan şeyler atıyorlardı.”
5) “Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş, kırılmış
ekin veya çer, çöpe çevirdi.”
8/ Enfal 18.” İşte bu böyledir. Şüphesiz, Allah,
kafirlerin tuzağını bozar.” 11/ Hud 82. “ Emrimiz gelince,
oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine
pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık.” 7/ Araf 133.
“ Biz de ayrı, ayrı mucizeler olarak onların üzerlerine
tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan
gönderdik, yine de büyüklük tasladılar ve günahkar
bir kavim oldular.” 51/ Zariyat 33.” Üzerlerine
çamurdan taş yağdırdık.” 51/ Zariyat 34. “ Bu taşlar
aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş
taşlardır.”
Allah’a, her yönüyle, samimiyetle, yani Allah’ın
istediği şekilde inanıp, elinde ki imkanları sonuna
kadar ve doğru şekilde kullananı Allah, koruyup
kollayacağını, yardım edeceğini bu ve benzeri ayet
ve surelerde ki misalle bize açıklama yapıyor.

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla