DİN VE İSLAM NEDİR(9)

Bu gerçekleri ortaya çıkartıp yazınca, bizi yine Haricilikle, İbni Teymiyecilikle, Vahhabi-likle veya bilmem ne ile suçlayacaklara cevabımız bunlarla olacaktır.
Hadis: “Allah’ın elçisinden sözlerini (hadislerini) yazmak için izin istedik. Bize izin vermedi.” Tirmizi İlm 11
Hadis: “Biz hadis yazarken Hz. Peygamber yanımıza geldi ve yazdığınız şey nedir dedi. Senden işittiğimiz hadisler dedik. Hz. Peygamber dedi ki: Allah’ın kitabın-dan başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvel ki milletler Allah’ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için yoldan çıktılar.” (El Hatip Takyit 33)
Hadis: “Ey insanlar! Ateş tutuşturuldu ve karanlık gecenin parçaları gibi fitneler yakınlaştı. Allah’a yemin ederim ki aleyhimde tutunacak bir şeyiniz yoktur. Kur’an’ın helal kıldıkları dışında bir şeyi helal kılmadım. Kur’an’ın haram kıldıkları dışındakileri de haram kılmadım.” (İbni Hişam Siret 4)
Hadis: “Allah’ın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı da haramdır. Hakkında sustu ise, serbesttir. Allah’ın serbest bıraktıklarını da kabul edin ve bilin ki Allah hiçbirşeyi unutucu değildir.” (Ebu Davud K.Etime 39=Tirmizi K.Libas 6=İbni Mace K.Etime 60=El Muracat 20)
Hadis: “Bilin ki Kur’an’dan başka bir şey eken, ektiğini biçerken belalara uğrar. Artık siz de onu ekin, ona uyun. Rabbinize Kur’an’ı delil edin. Nefislerinize Kur’an’ı öğütçü yapın. Kendi reylerinizi Kur’an’a uymazsa suçlayın. Dilekleriniz Kur’an’a karşıysa dilekle-rinize karşı çıkın.” (Nechul Belaga 55 ve şu ayet ile cevap yerini buluyor herhalde)
“Bile bile hakkı batıl ile, yalanı gerçek ile karıştır-mayın, hakkı gizlemeyin.” (2/Bakara 42)
Aslında dört emirel Müminin iyi incelenirse şu görünür. Kaynaklara bakılsın. Onlar kısacası şöyle diyorlar. Kestirme yoldan hemen cevap veriyorlar. Kur’an dışında bir kaynağa gerek yok, diyorlar, şunu söylemiyorlar, aman ha dikkat edin şu kadar şahit olursa, şu güvenilirlik olursa doğru hadisleri toplayın muhafaza edin. Yalanları da atın diyerek bir tavırları yok. Direkt kesin, eğmeden bükmeden net bir şekilde şunda birleşiyorlar. “Ne var ki insanlar kendi aralarında ki işlerini parça parça böldüler. Her gurup kendilerinde bulunan zübürleri (fikir ve davranış) ile sevinip böbürlenmektedirler.” (23/Mü’minun,53)
“Kitap ehlinin mişnası gibi Müslümanların mişnasıdır bunlar demişlerdir.” (İbni Şad Tabakad 5/140)
Şimdi şu soruları sorma hakkımız yok mu? Sizce dört büyük halife Peygamberimizi sevmiyor muydu? Hz. Peygambere sizler kadar (itiraz edenlere) saygı duymuyor muydular.? Biz şuna inanıyoruz. Hiç şüphesiz dört halife Hazreti Peygamberi çok seviyorlardı, hem de canlarını verecek kadar seviyorlardı. Peki, bunlar neden hadisleri toplatarak yakmışlardır. Cevap şudur: Dinimizi zübürlerden ve mişnalardan, Hazreti Peygamber’imizi de iftiralardan korumak için ve dinin arı, duru, sade, saf, temiz(gerçeklerle çelişmemesi) kalması için varlarını yoklarını ortaya koyup mücadele etmişlerdir. Bizde böyle olunmasını istiyoruz. Kim ne derse desin.
Hz. Ömer Irak’a yolculuğa giden arkadaşlarına şöyle demiş: Siz öyle bir ülkeye gidiyorsunuz ki halkı arı uğultusu gibi Kur’an okurlar. Hadislerle onları meşgul etmeyin ve yollarını saptırmayın. (Hanbel Kitabu 1.Lel)
Şeddad, İbni Abbas’a Hz. Peygamber bir şey bıraktı mı, diye sordu. O da: Sadece Kur’an’ın iki kapağı arasında olanları bıraktı, cevabını verdi. (Buhari K.Fezailil Kur’an = Müslim K.fazailus sahabe =Ebu Davud K.Fiten= Tirmizi K.fiten)
Hz. Ali minberden şu hutbeyi okudu. “Yanında hadis sayfaları bulunanlar gidip o hadisleri yok etsin, zira halkı helak eden olay, âlimlerin naklettikleri hadislere uyarak Kur’an’ı terk etmeleridir.” (İbni Abdül Berr, Camiul Beyanil İlm)
Hz. Osman çok hadis nakletmelerinden dolayı Ebu
Hureyre’yi Devş dağlarına göndermekle ve Kaab-ı Kirede dağlarına sürgün etmekle tehdit etmişlerdir. (Tahzirul Havas 10 Bölüm)
Hz. Ebu Bekir hiçbir şekilde hadis yazılımına müsaade etmemiş yasaklamış ve şu zorlu tavrını ortaya koymuştur.
“Allah’ın kitabı size yeter” demiştir. Hz. Ebu Bekir bakın ne biçimde davranmıştır.
“Ey insanlar! Allah Resulü bu âlemden göçmüştür. Şimdi siz ona mal ederek bazı sözleri rivayet ediyorsunuz. Sizden sonra gelecekler de çok daha fazla kuşku uyandıracak sözler söyleyebilirler. O halde en iyisi Allah Resulü’ne isnat ederek hiçbir söz, hadis söylemeyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.