İNSANIN  YARATILIŞI

Adem  (a.s.) ın  yaratılması,  babasız  ama  anası  toprak  olarak  yaratılmıştır,  ve  dünyaya  yer  yüzünün  halifesi,  güzelleştirilmesi,  adaletin  uygulanması  için  gönderilmiştir.  Fakat   insanın  yaratılışı  adem den  ayrı  bir  yaratılıştır,  şöyle  açıklıyor  Allah.  49/ Hucurat  13. “ Ey  insanlar!  Doğrusu  Biz  sizi  bir   erkekle  bir  dişiden  yarattık.  Ve  birbirinizle  tanışmanız  için  sizi  kavimlere  ve  kabilelere  ayırdık.  Muhakkak ki  Allah  yanında  değerli  olanınız,  Allah’tan  en  çok  korkanınızdır,  şüphesiz  Allah  bilendir,  her  şeyden  haberdardır.”  Adem   ( a.s. )  dan  sonra  insanlar,  bir  anne  ve  baba  olmadan  yaratılmıyorlar  bu  Allah’ın  sünneti  yani  kanunudur.  Eşeysiz  yaratılan  yani  babasız,  ama anası  topraktan  yaratılan  Adem’in  ve  eşeyli  yani  anne  ve  babası  bir  erkek  ve  kadın  olarak  yaratılan  insanların  yaratılışında  toprak  vardır.

3/ Ali İmran  59. “ Allah  yanında  İsa’nın  durumu  Ademin  durumu  gibidir.  Allah  onu  topraktan  yarattı,  sonra  ona  ol  dedi  ve  oluş  sürecine  girdi.” Bu  Ayet  Ademin  babasız  olarak,  ama  anası  toprak  olarak  yaratılmış,            İsa  (a.s.) da  babasız  ama  anası  Meryem’den  olarak  yaratmıştır.  Ayrıca  Allah  bütün  canlıları  sudan  yaratığını  şu  ayette  açıklıyor. 21/  Enbiya  30. “ İnkar  edenler,  göklerle  yer  bitişik  bir  halde  iken  Bizim,  onları  birbirinden  koparıp  ayırdığımızı  ve  her  canlı  şeyi  sudan  yarattığımızı  görüp  düşünemediler mi?  Yinede  inanmazlar mı?”      Tabiat  ilimlerindeki  gelişmeler,  bu  ayetin  daha  iyi  anlaşılmasına   yardımcı  olmuştur.  İlim  adamları  şöyle  diyorlar,  uzaydaki  cisimler,  vaktiyle  bir  gaz  kütlesi  halindeymiş,  zamanla,  bu  gaz  kütlesinden  küreler  halinde  parçalar  kopmuş  ve  uzay  boşluğuna  fırlayıp  düşmüşler. Aynı  şekilde  dünyamız da,  bir  gaz  kütlesi  olan  güneşten  kopmuş  ve  zaman  içinde  soğuyarak  kabuk  bağlamıştır.  Dünyamızdan  yükselen  gazlar  ve  buharlar,  yoğunlaşarak  yağmur  şeklinde  tekrar  dünyaya  dökülmüş  ve  böylece  denizler  ve  okyanuslar  meydana  gelmiştir.  Suda  yoğunlaşma  ile  başlayan  canlılar,  ilahi  kanunlara  göre  gelişmiştir.  Allah  en  güzel  canlı  türü  olarak ta  yine  içinde  suyunda  bulunduğu  özel  bir  çamurdan  insanı  yaratmıştır.  Topraktaki  çeşitli  maddeler,  suyla  birleşince  nasıl  harekete  geçip  sıcaklıkla  canlanırsa,  insanda  kendisine  verilen  ruhla   harekete  geçip  insan  denen  varlığın  biyolojik  ve  psikolojik  özelliklerini  Allah’ın  emri  kanunlarına  uyarak  oluşuyor.  Demek ki,  bütün  canlıların  kökeninde  iki  gazdan  oluşan  suyun  bulunduğu  anlaşılmaktadır.

Allah,   22/ Hac  5. “ Ey  insanlar!  Eğer  yeniden  dirilmekten  şüphede  iseniz,  şunu  bilin ki,  Biz  sizi  topraktan,  sonra  nutfe’ den,  sonra  alakadan ( aşılanmış  yumurtadan)    sonra  uzuvları  önce  belirsiz,  sonra  belirlenmiş  canlı  et  parçasından (uzuvları  zamanla  oluşan  ceninden)  yarattık ki,  size  kudretimizi,  gücümüzü  gösterelim. Ve dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye  kadar  rahimlerde  bekletiriz;  sonra  sizi  bir  bebek  olarak  dışarı ( yani  dünyaya )  çıkartırız.  Sonra  güçlü  çağınıza  ulaşmanız  için  sizi  büyütürüz,  içinizden  kimi de  ölür vefat  eder,  yine  içinizden  kimide  ömrünün  en  verimsiz  çağına  kadar  yaşar,  ta ki,  bilen  bir  kimse  olduktan  sonra  bir  şey  bilmez  hale  gelir.  Sen  yer  yüzünü de  kupkuru  ve  ölü  bir  halde  görürsün,  fakat  biz  üzerine  yağmur  (su)  indirdiğimizde  o,  kıpırdanır,  kabarır  ve  her  çeşitten  ve  ya  çiftten  iç  açıcı  canlılar  veririz.”     80/ Abese 24. “ İnsan  yediğine  bir  baksın!”  yine  Abese  suresinde,  25, 26, 27, 28 , 29, 30, 31, 32 de   ”Şöyle ki:  yağmurlar  yağdırdık,  sonra  toprağı  göz,  göz  yardık da  oradan  ekinler,  üzüm  bağları,  sebzeler,  zeytin  ve  hurma  ağaçları,  iri  ve  sık  ağaçlı  bahçeler,  meyveler  ve  çayırlar  bitirdik.  Bütün  bunlar  sizi  ve  hayvanlarınızı  yararlandırmak  içindir.”  Allah,  insanın sofrasına  gelen  gıdanın  hangi  safhalardan  geçerek  geldiğini açıklayıp  bitkisel  ve hayvansal  gıdaların  toprakla  suyun  ilişkisi  neticesinde  oluştuğunu   açıklamaktadır.

Bu  ayetlerin  açıklamalarından  hareketle, tüm  bitkisel  ve  hayvansal  gıdaların  kökeninde  toprağın  bulunduğu,  eşeyli  yani  anne  ve  babalı  yaratılma  denen  sperm  ile  yumurtanın  oluşumunda  topraktan  yenilen  gıdaların  bulunduğunu  yani  insanın  mayası,  cevheri,  bir  anne  ve  babadan  ancak  onlardaki  gelişen  alaka  döllenmiş  yumurta,  sperm,  meni’nin  geçtiği  safhalar  bitkilere  ve  oradan  toprağa  kadar  uzanır.  İnsanın  insana  ihtiyaç  duyması,  aile  kurması  ve  toplum  halinde  yaşaması,  kökeninde  toprağın,  suyun,  havanın  olmasından  kaynaklanıyor.  İnsan  vücudundaki  elementler  arasında ki,  benzerlik  insan  denen  varlığın  topraktan  yaratıldığının  delilidir.  Çamurun  çeşitli  safhalarından  kötümserlik,  karanlık  işlere  meyletme,  cehalet  karanlığına  dalma  ve  ona  göre  davranışlar  sergileme,  fert  ve  toplumların  karanlık  günlere  girmesi,  yanlış  davranışlarla  etrafı,  sosyal  çevreyi  korkutma  ve  böylece  onu  kirletme,  yanlış  fikirlerle  ortalığı  kokuşturma  gibi  neticeler  meydana  getirmektedir.  Değişken  çamur,  safhasından,  değişime  yatkınlık,  hep  yeni  bir  şey  arayışı  içinde  olma,  aynı  şeylerden  bıkma,  ilerleyen  zamana  ayak uydurma  ve kültürlü yenilenme gibi sonuçlar ortaya  çıkmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.