İnsanoğlu öyle gariptir ki hep işin kendinden yana olan tarafına bakar. Halbuki hiçbir şey tek taraflı değildir. Cenabı Allah’ın yarattığı her varlığın mutlaka bir iyi bir de kötü tarafı vardır.

Bunun için iyi tarafından bakarsan iyi olur kötü tarafından bakarsan kötü olur.

    Düşününüz Cenabı Allah Gül’ü yaratmış üzerinde dikeni de yaratmıştır.

Gül koku verir, bulunduğu yere güzellik katar. İnsanlar Gül’e baktığı zaman dünyadaki tüm güzelliklerin farkına varır. Dikene dokunup eline veya her hangi bir yerine battığı zaman acısını hisseder ama dikensiz Gül’ün hiçbir işe yaramadığını fark eder.

    Düşündüğün zaman diken insana acı verse de güzel olduğunu anlarsın. Cenabı Allah’ın yarattığı her varlığın bir güzel tarafı olduğunu kabil eden insan böylece acılara daha kolay katlanır.

    Demokrasi de öyledir hem iyi hem de olumsuz tarafları vardır. Ama sonucuna katlanmak gerekir. Demokrasiye inanan bir insanın iyi tarafını kabul edip olumsuz tarafını kabul etmesi de o insanın kendisi ile çelişki içersinde olduğunu gösterir.

     Bilindiği gibi bugün iktidarı elinde bulunduran AKP yapılan bir erken sonucu iktidara gelmiştir. Erken seçimin neticesinde bugün bulunduğu konumu kazanmıştır.

     O gün erken seçim kararı alanlar bir erken seçimin millet ve memleket hayrına olacağını düşünerek almışlardır. Bu erken seçimin neticesinde de  seçmen tercihini istikrardan yana kullanmış, ülke siyasi istikrarı yakalamıştır.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla