Tarikatlar (Tarikat Yoktur)2

Allah tarafından.
Cenabı Allah’a yolculuk yapmak tehlikeli, yalnız gitmenin imkânı olmaz. İman cevherini muhafaza edecek mümin din kardeşine hususiyetle rehberlik yapabilecek ehlullahın yardımıyla mümkün olur diyor sayfa 56 da. (Yanlış. K.Y.)
Yine Adab adlı kitapta yazarı Muhammed b. Abdullah hani, sadeleştiren Ali Hüsrevoğlu, Erkam Yayınları, 1985.
Şeyhi Ekber Muhyiddin ibni Arabî Futuhatı Mekkiyesinde “insanın kâmil ve mükemmel bir şeyhe bağlanmasını zaruri ve mecburi görmüş”diyor Adab sayfa 13. (Yanlış. K.Y.)
“Mürid şeyhinden kendisine her geleni Allah’tan bilmeli. Kendini her zaman şeyhinin yanında bilerek edep ve ahlakını güzelleştirmelidir”diyor Adab sayfa16, 17. (Yanlış. K.Y.)
Hz. Peygamber’imize isnaden diyor ki; “Müşkil bir durumda kaldığınız zaman kabirlerde medfun (ölmüş, gömülü) bulunan bazılarının ruhaniyetlerinden yardım isteyin”Adab, sayfa 221. Kaynak yine yok, olamaz. (Yanlış. K.Y.)
“Hakiki şeyh mürid ile Rabbi arasında bir vasıtadır”Adab, sayfa 225. (Yanlış. K.Y.)
“Zikre başlarken şeyhinin himmetini kalbiyle istimdad eder.”diyor. Adab, sayfa 241. (Yanlış. K.Y.)
Mürid şeyhinin ruhaniyetinin kendisinden ayrılmadığına itikad etmesi lazımdır. Çünkü ruhaniyet mekânla mukayyed değildir. Ruhaniyet nerede tasavvur edilip rabıta edilirse orada hazır olur.”Adab, sayfa 223. (Yanlış. K.Y.)
“Rabıtaya doğrudan doğruya Cenabı Hakkın vasıtasız olarak istifazaya (feyz olmaya) muktedir olamayan mürid muhtaçtır.” diyor. Adab, sayfa 223. (Yanlış. K.Y.)
“Zikir lafızlarından kendine göre bir tercih yapamaz, şeyhi kendine neyi telkin ederse ona devam eder.”diyor. Adab, sayfa 242. (Yanlış. K.Y.)
Rabıta kime yapılmalıdır. Bu suale cevap odur ki Cenabı hakkın zatı ile tecelli ettiği kuluna rabıta yapılır. Tarikatların Anahtarı sayfa 76. Buna benzer pek çok yanlış sözler var.
Yardım istenir deniyor. Allah’ın dışında kimseden yardım istenmez. Buna başta Fatiha suresi olmak üzere pek çok ayet müsaade etmez.
Fatiha suresi ayet 5: “Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım ve medet umarız.”
Nasıl Kur’an okuyup anlıyorlar hayret, Bu hitap kime ne diyor? Ve nasıl uyarıyor?
Şuara 213: “O halde Allah ile beraber başka tanrıya, ilaha kulluk edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun”
Kasas 88: “Allah ile birlikte başka bir ilaha tanrıya tapıp yalvarma, Allah’tan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz.”
Muhammed ümmeti için yeryüzünün hertarafı mesciddir sadece camiler değil.
Cin 20: “Resulum de ki Ben ancak ve yalnız Rabbime yalvarırım ve ona hiç kimseyi ortak koşmam.”
Yüce Allah’ımız bize kâfi değil mi yetmiyor mu ki araya başkalarını koyalım?
Nisa 116: “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır”
Nisa 117: “Onlar, müşrikler Allah’ı bırakıp yalnızca bir takım dişilerden dişi isimli tanrılardan istiyorlar, ancak inatçı şeytandan dilekte bulunuyorlar.”
Maide 81: “Eğer onlar Allah’a, Peygamber’e ve ona indirilene Kur’an a iman etmiş olsalardı, onları müşrikleri evliya dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmışlardır”
Hac 31: “Kendisine ortak koşmaksızın Allah’ın hanifleri, Allah’ın birliğini tanıyan müminler olun. Kim Allah’a ortak koşarsa sanki o gökten düşüp parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış yahut rüzgâr onu bir yere sürüklemiş bir nesne gibidir”
Nuh 151: “Allah buyurdu ki iki ilah edinmeyin. O ancak bir ilahtır. O halde yalnız benden korkun.”
Nuh 152: “Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Din de yalnız Allah’ındır. O halde Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?”
Şura 6: “Allah’tan başka evliya ve dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin.”
Şura 9: “Yoksa onlar Allah’tan başka evliya ve dostlar mı edindiler. Hâlbuki veli dost yalnız Allah’tır. Allah ölüleri diriltir, her şeye kadirdir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.