ALLAH’A NASIL ORTAK KOŞULUYOR

” 13/Rad 33, “Herkesin kazandığını gözetleyip muhafaza edenle, hiç böyle yapamayan acaba bir olur mu? Onlar Allah’a ortak koştular. De ki: onlara keyfinize göre ad verin, yoksa Allah’a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut boş laf mı ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere hileleri süslü gösterildi ve onlar doğ­ru yoldan ayrıldılar. Kim saparsa, artık onu Allah’tan başka doğru yola ile­tecek yoktur.” 46/Ahkaf 5, “Allah’ın ya­nında kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kimdir, onlar bunların tapmaların­dan habersizdir.” Buyurun gavs, kutup, şeyh, yatır, türbe, veli, evliyadan yardım isteyene cevap.

Amellerinde, şirk ve ortak koşma iş­leri bulunanların, amellerini boşa çı­kartacağını, Allah ayetiyle açıklayıp uyarmaktadır. Çünkü şirk ve ortak koşmak amelleri yolundan sapıtıp kir­lettiği için ameller boşa gitmiş oluyor. 6/Enam 88, “Bu Allah’ın rehberliğidir, O bununla kullarından dilediğini ve isteyenleri doğru yola ulaştırır. Eğer onlar şirk ve ortak koşmuş olsalar­dı, yapmış oldukları her şey/amelleri kesinlikle boşa gitmiş olurdu.” Yine bir başka ayette, 14/İbrahim 18, “Rab­lerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların amelleri fırtınalı bir gün­de rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler, işte iyiden iyiye sa­pıtma budur.” 18/Kehf 102, “ İnkarda ısrar edenler, Benimle birlikte kulları­mı evliya edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılara bir konak olarak hazırladık.” 18/Kehf 103, “De ki: Size yaptıkları işler/ameller bakımın­dan en çok ziyana uğrayanları bildire­lim mi?” 18/Kehf 104, “Bunlar, iyi işler/ ameller yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.” 28/Kasas 88, “Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yal­varma, Allah’tan başka tanrı yoktur, O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnız Allah’ındır ve siz ancak Allah’a döndürüleceksiniz.” 26/Şuara 213, “ O halde sakın Allah ile beraber başka bir tanrıya kulluk ve dua edip yalvarma, sonra azap edilenler­den olursun.” 72/Cin 18, “Mescitler/secde edilen her yer, şüp­hesiz Allah’ındır, o halde Allah ile bir­likte kimseye yalvarmayın/yani kulluk etmeyin.” 72/Cin 20, “De ki: Ben ancak Rabbime yalvarırım ve O’na kimseyi şirk ve ortak koşmam.” 39/Zümer 64, “De ki: Ey cahiller, benden, Allah’tan başkasına kulluk etmemi mi istiyorsu­nuz.” 39/Zümer 66, “Hayır yalnız Al­lah’a kulluk et ve şükredenlerden ol.” 39/Zümer 45, “Allah, tek olarak anıldı­ğı zaman, ahrete inanmayanların içle­rini sıkıntı basar. Ama, Allah’ın yanın­da, başkaları da anıldığı zaman hemen yüzleri güler.” Allah, Kuran’da şirk ve ortak koşma pisliğinden kurtulma­yan hiç bir kimsenin, ahretinin sağlam olmayacağını haber veriyor. 4/Nisa 48, 116, “Allah, kendisine şirk ve ortak koşulmasını asla bağışlamaz, bundan başka günahları dilediği kimse için ba­ğışlar, Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah işlemiş, iftira etmiş, tamamen sapıtmıştır.” 16/Nahl 74, “Allah’a birta­kım benzerler icat etmeyin, çünkü Al­lah her şeyi bilir siz ise bilemezsiniz.” 19/İnsanlardan bir kısmı, kendilerine bir itibar ve kuvvet vesilesi olsun diye Allah’ın yanında tanrılar edindiler.” Allah bu ve benzeri ayetleri ayet’leri boşa göndermemiştir, bizleri uyarmak için gelmiştir.

#kemalyavuz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.