EZAN  DUASI

Allahümme  Rabbe  hazihiddavetitaamme  vessalatil  gaimeti  diye  devam  eden  ezan  duası,  bir  çok  Müslüman  tarafından  ezan  bitince  yapılmaktadır. Bu  duanın  anlamı  şöyledir. “Ey  bu  yüce  davetin  ve  hazır  olan  namazın  sahibi  Allah’ım,  Muhammed’e   vesile  ve  fazilet  ver, O’nu  kendisine  vaat ettiğin  yüksek  makama  ulaştır.”   Rivayete  göre  Peygamberimiz  şöyle  demiş.   “ Bu  duayı  kim  okursa  kıyamet  gününde  o  kimse  şefaatime  hak  kazanır.” ( Buhari,  Riyazussalihin  2.  Cilt,  8  baskı  sayfa  372.)

Başka  bir  hadis  aynı  kitap  sayfa  372, 1044  numaralı  hadis.  Bir  kimse  müezzini  işittikten  sonra.  “  Bir  Allah’tan  başka  ilah  bulunmadığına  ve  Muhammed’in  Allah’ın  kulu  ve  Resulü  olduğuna  şahadet  ederim.  Rabbülalemin  olarak Allah’ı,  Peygamber  olarak  Muhammed’i,  Din  olarak  İslam’ı  ve  Müslümanlığı  kabul  ettim  ve  bunlara  razı  oldum,  derse  günahları  mağfiret  olunur.”  Buyurdu  deniyor.

Yine,  1045  numaralı  hadiste  ise:  “ Ezan  ile  kamet  arasında  yapılan  dua  reddolunmaz,  behemahal  kabul  olunur.”  Buyurmuştur.( Ebu Davud, Tirmizi.)  1042  nolu   hadis:    Ebu  Said  el  Hudri  rivayet  etmiş.  Peygamber  buyurdu:    “ Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini tekrar ediniz.” ( Buhar ve Müslim) Rivayetler  incelendiğinde  hadisler de  1) Dua  edilmesi  isteniyor,  yapılacak  duanın  kabul  olunacağı  açıklanıyor.  2) Salavat  okuyun  isteniyor,  aslında  salavat  okumak,  Peygamberin   yaptığını  yapıp  O’na  destek  vermektir,  yani  Kuran’da ki  tebliğ  ettiği  Allah’ın  dinine  uymaktır.  3) Benim  için  vesile  isteyin,  makamı  bana  Allah  nasip  etsin  isteniyor.  Allah,  Peygamberine, 17/ İsra  79.  “Rabbinin,  seni  övgüye  değer  bir  makama  göndereceğini  umabilirsin.”  Ve  48/  Fetih  2. “ Böylece  Allah,  senin  geçmiş  ve  gelecek  günahını  bağışlar.  Sana  olan  nimetini   tamamlar  ve  seni  doğru  bir  yola  iletir.”  Bu  ayetler  Peygamberimize  makamın  verileceğini  açıklıyor.

Ritazüssalihin  Tercümesi  kitabında,  5  tane  hadis  olduğu  rivayet  ediliyor.  1041  no,  hadiste,  salatü  selam  okunması,  1042 de,  Müezzinin  okuduğunu  tekrar  edin  ezanı,  1043 de  Peygambere  vesile  ve  fazileti  nasip  edilip,  makamı  Mahmud’a  ulaşması  isteniyor,  1044 de  Allah’ı  teklemek,  Muhammed’in  Allah’ın  kulu ve Resulü  olduğuna  şahadet, din  olarak  İslam  olduğu,  1045 de  Ezanla  kamet  arasında  yapılacak  duanın  kabulü açıklanıyor.

Sahihi  Buhari  MUHTASARI  tecridi  Sarih  Tercümesi  ve  Şerhi. Diyanet  yayınları  sayı  55—2.  Cilt  6.  Baskı  sayfa  569.  363  numaralı hadiste Ebu  Saidi  Hudri,  Allah’ın  Resulü  buyurdu. “ Müezzinin nidasını sesini  işittiğinizde,  sizde onun  dediği  gibi deyiniz.” Buyurdu.  Sahihi  Buhari de  sayfa 572  ve  573  de,  365 numaralı  hadiste de,   Riyazüssalihin 1043  numaralı  hadis  gibi, “ Peygamberimize  vesile  ve  fazileti  nasip  edilmesini  ve  makamı  Mahmuda    ulaşması  isteniyor.”  Ayrıca  Sahihi  Buharide  iki  hadis  daha  geçiyor  363—365  numaralı.  Şimdi  bu  hadisler  içinde  sadece  biri  okunuyor,  diğerleri  okunmuyor.  Okunan  hadiste de  vesile  ve  fazileti  ver  diye  dua  etmemiz  isteniyor.  Peygamberimiz  zaten  faziletin  timsali  olarak,  Allah  tarafından  Kuran’da  açıklanmıştır. 17/ İsra  79 ve 48/ Fetih 2. Ayetler,Hz  Peygamberimizin  ahlakı  Kuran  ahlakıdır.  Peygamberimiz  için,   17/ İsra  79.  “…Rabbin  seni  makamı  mahmuda  göndereceğini  umabilirsin.”   Allah  ayette  açıklıyorsa  ki,  ayet  bunlar,  Allah’ın  vadi  şaşmaz,  Allah  emrini  yerine  getirir.Hadislerde ki,  istenen dua yapılmasıdır, Duayı,  Ezan ve  Kamet  arasında  yapmamız  isteniyor,  aslında  dua  her  zaman  ve  her  yerde  yapılır,  insanın  yaptığı  hangi  doğru  dua  Allah’a  ulaşmaz  veya,  Allah kabul etmez diye  böyle  bir  şey  olmaz.  Yeter ki,  biz  doğru  bir  dua  ile  Allah’a  dua  edelim  gerisini  Allah  bilir.  Allah’tan,  başta  kendimiz,  ana, babamız,  bütün  ölmüş  yakınlarımız  ve  bütün  Müslüman’lar  için  ya  Kuran’dan  dua  ayetlerini  veya  içimizden  gelen  doğru  duayı  yaparak  yalnız  Allah’tan,  bizleri  affetmesini,  bağışlamasını,  cenneti,  sağlık  ve  sıhhat  nasip  etmesini,  helalından  rızık   ve  meşru  olan  bütün  şeyleri  Allah’tan nasip  etmesini, araya  aracı  koymadan  isteyebiliriz. 2/ Bakara  186.  “ Kullarım  sana  beni  sorduğunda  söyle  onlara,  Ben  çok  yakınım,  Bana  dua  ettiği  vakit  dua   edenin  dileğine  karşılık  veririm  O  halde  kullarımda  Benim  davetime  uysunlar  ve  Bana  inansınlar ki  doğru  yolu bulalar.” Bu  ezan  duasını  sadece  Arapçasını  ezberleyip okuyanlara bazen soruyorum, ne  demek  istiyorsunuz,  niçin  okuyorsunuz  cevap,  herkes  okuyor  bende  okuyorum  diyorlar.  Allah’ın  hakkında  ayeti  olan  bir  duayı  Allah’tan  Peygamberimiz  için istemek  yerine,  ihtiyaçlarımız  olan  diğer  duaları  yalnız  Allahtan  istememiz  daha  uygun  düşmektedir.  Allah  Peygamberimiz  için  yüzde,  yüz  Makamı  Mahmudu  ve  fazileti  verdiğini  açıklamasına  rağmen,  şüpheli  davranmak  doğru  mudur  acaba?  Kametten  sonra  ezan  duası  ile ilgili Peygamberimizden  bize  herhangi  bir  bilgi  ulaşmamıştır.  ( Tahtavi, Haşiye ala Merakil  Felah, 1, 137)    ( İbn  Nüceym,  el  Bahru’r Raik,  1, 273)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.