HZ. ADEM’İN VE İNSAN’IN YARATILIŞI

Yüce  Allah,  bütün  canlıları,  özelde  Adem  ve  insanı  yaratmadan  önce,  onların  yaşayabileceği  bir  maddi  ortam,  çevre  yaratmıştır.  Mesela,  hava,  toprak  yani  yeryüzü,  su,   gökyüzü  ve  çeşitli  gıdaları  yaratarak  insanlara  ve  canlılara  yaşayabilecekleri  bir  ortam  yani  çevre  hazırlayarak  yaşamalarını  ve  yaşarken de,  Kendisine  doğru  bir  kulluk  yapmalarını  istemiş  ve  imtihan  olacaklarını  açıklamıştır.  Yaratılanların,  yaratıldığı  bir  zaman  ve  üzerinde  yaşatılacağı  bir  mekana  ihtiyacı  vardır.  Yaratanın  ise  zamana  ve  mekana  ihtiyacı  yoktur.     Zaman  ve  mekan  kavramları  yaratılmışların,  yaratılış  kanunlarının  gereği  olarak  zorunlu  uymaları  gereken,  yaşam  kanunlarıdır.   Yaratılan  her  canlının  ve  nesnenin  zamanla  sınırlı  bir  ömrü  vardır,  dünya  ve  içindekilerin  ömürleri,  gece  ve  gündüzün  oluşmasıyla  oluşan  bir  zaman  kavramıyla  Allah  tarafından  takdir  edilmiştir.  O  zaman  dolunca,  yeryüzü,  gökyüzü,  canlılar  ve  ne  varsa  ölümlerinin  gelmesiyle  ve  son  saat  dediğimiz  kıyametin  kopmasıyla  son  bulacaktır.

4/ Nisa  1. “ Ey  insanlar!  Sizi  bir  tek  nefisten  yaratan  ( ve  o  yarattığı  aynı  nefisten )  eşini de  yaratan  ve  ikisinden de  bir  çok  erkekler  ve  kadınlar  üretip  çoğaltan  Rabbinizden  sakının…”   7/ Araf  189. “   Sizi  bir  tek  nefisten  yaratan,  o  nefisten de  yanında  huzur  bulsun  diye  eşini  yaratan  Allah’tır…”  Ayetteki  nefs,  canlı  benlik,  hücre,  organik  bileşik  gibi  manalara  gelir.           Nefs  Adem  değil,  Ademin  yaratıldığı  cevher,  öz,  maya  ve  benliktir.  Aynı  Adem in  yaratıldığı  gibi,  eşi de  aynı  cevherden,  özden,  mayadan,  hücreden  yaratılmıştır.  Kısaca  kadın  Ademin  eğe  kemiğinden  yaratılmamıştır,  aynı  Ademin  yaratıldığı  gibi  toprağa  verilen,  özden,  mayadan,  cevherden,  hücreden  yani  topraktan  yaratılmıştır.  Ademin  yaratılışı  ne  ise,  Havva’nın  yaratılışı da  ondandır.    32/ Secde 7. “  Allah,  yarattığı  her  şeyi  güzel  yapmış  ve  ilk  başta  insanı  çamurdan  yaratmıştır.”  37/ Saffat  11. “ Şimdi  sor  onlara,  yaratma  bakımından  onlar mı  daha  zor,  yoksa  bizim  yarattığımız  insanlar mı?  Şüphesiz  biz  kendilerini  yapışkan  bir  çamurdan  yarattık.”   15/ Hicr  26. “ Ant olsun  biz  insanı  pişmiş  kuru  bir  çamurdan,  şekillenmiş  kara  balçıktan  yarattık.”  15/ Hicr 28. “ Hani  Rabbin  meleklere  demişti ki:  Ben  kupkuru  bir  çamurdan,  şekillenmiş  kara  balçıktan  bir  insan  yaratacağım.” 55/ Rahman  14. “ Allah  insanı, pişmiş çamura  benzeyen  bir balçıktan  yarattı.”  Ayetlerde,  toprakta  ve  şekillenmiş  yapışkan  bir  çamurdan  insanı yaratmıştır.

Hz. Adem,  babasız  ama  anası  toprak  olan  anadan  yaratılmıştır.  Mesela,  İsa  (a.s)  da  babasız  ama  ana  Meryem’den  yaratılmıştır.  Ademin  anası  toprak,  İsa’nın  anası  ise  Meryem’dir,  Allah  Ademi  bu  şekilde  yaratmıştır.  Adem (a.s.)  çıkartılıp  gönderildiği  cennet ise tartışmalara neden olmuştur. Aralarında  ashap  ve  tabi  olanlarında  bulunduğu  büyük  çoğunluğa  göre  bu  cennetin  yeryüzünde  huzur  ve  refahın  olduğu  bir  yeşillik  bölge  olarak  naklediliyor.  Adem  ( a.s.)  bu  dünyada  Mekke de  yaratılmıştır  deniyor.  O  zaman  Mekke  ve  civarı  toprağı  görülmeyecek  şekilde  bitki  örtüsü  ile  kaplıymış, zaten  cennet,  bitki,  meyve,  ağaçlık  ve  yeşilliklerle  kaplı  olan  yermiş,  imtihan  için  gönderilişten  sonra  kuraklık  olan  dünya  diye  tarif  ediliyor. Allah’ın  gücü  büyüktür,  başka  bir  yer  ve  mekanda  olabilir.  Ademe  öğretilen  ve  Meleklerin  bilmediği  isimler  konusunda  ise,  Ademin  ve  insanların  anlama  kapasitesi,  kavramaları,  kendilerine  verilen  bilgi,  aklı  sayesinde  doğruya  ulaşması,  eşyaya  ait  özellikleri  çözebilme  özelliğidir.

Adem  (a.s.)  bu  cennete  amellerinin  sonucu  olarak  girmemiş,  ancak  imtihan  için  konulmuş,   2/ Bakara  35.  “ Biz:  Ey Adem!  Sen  ve  eşin  beraberce  cennete  yerleşin;  orada  kolaylıkla  istediğiniz  zaman  her  yerde  cennet  nimetlerinden  yiyin,  sadece  şu  ağaca  yaklaşmayın,  eğer  bu  ağaçtan  yerseniz  her  ikiniz de  kendine  kötülük  eden  zalimlerden  olursunuz  dedik.”  2/ Bakara  36. “ Şeytan  onların  ayaklarını  kaydırıp  haddi  tecavüz  ettirdi  ve  içinde  bulundukları  cennetten  onları  çıkarttı.  Bunun  üzerine:  Bir  kısmınız  diğerine  düşman  olarak  ininiz,  sizin  için  yeryüzünde  barınak  ve  belli  bir  zamana  kadar  yaşamak  vardır  dedik.”  Adem, (a.s.) da  boş  dünyaya  elçi  gönderilmiş  değildir.  Kendi  sulbünden  çoğalan  insanlara  önce  baba  olarak,  sonra da  elçi  olarak  rehberlik  etmiştir.

Doğru  yol,  şeytanın  çalışma  sahasıdır,  Şeytan  insanlardan  ve  cinlerden olur.  6/ Enam  112. “ Böylece  biz,  her  peygambere  insan  ve  cin  şeytanlarını  düşman  kıldık..”  yine  114/  Nas  6  ayet  gibi.   Cinlerden  olanını  kovmak  için  Allah’a  sığınmak  yeterli  olur,  ama  insan  şeytanları  ile  mücadele  zor  ve  çetindir.  En  zorlarından  biri de  Kuran’da  olmayan  dini  söylemlerle  karşınıza  çıkanlardır.  Meleklerin,  2/ Bakara  30.  “…Yeryüzünde  fesat  çıkartacak,  orada  kan  dökecek  insanı mı  halife  yapıyorsun…”  demeleri  cinlerin  insandan  önce  yaratıldığı  ayetlerde  belirtiliyor, 15/  Hicr 27.  Gibi. cinler  kan  dökmüş  olmalı ki,  Melekler  bunun  tecrübesinden  bilerek  demiş  olabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.