ALLAH, KİTAP (KUR’AN), DİN VE PEYGAMBER’İ GÖREVLERİYLE ANLAYIP İNANMAK.(3)

Biz Cehennemi kafirlere bir konak olarak
hazırladık.” 19/ Meryem 81. “Onlar,
kendilerine bir itibar ve kuvvet (
yardım) vesilesi olsun diye, Allah’ın yanında
başka ilahlar edindiler.” Yine 29/
Ankebut 17-, 43/ Zuhruf 15-, 46/ Ahkaf 28
gibi. Allah, insan gözüyle görünmez,
sadece hissedilip anlaşılır. 6
/ Enam 103. Gözler Allah’ı göremez, hal
bu ki O gözleri görür. Allah eşyayı pekiyi
bilen, her şeyden haberdar olandır.”
7/ Araf 143. “ Musa Rabbim bana
kendini göster, seni göreyim dedi. Rabbi
ona sen, Beni asla göremezsin dedi.” 42/
Şura 51. “Allah bir insanla ancak vahiy
yoluyla veya perdeli (görünmeden) konuşur.
Yahut bir elçi gönderip, izniyle,
ona dilediğini vahiy eder.”
19/ Meryem 65. “ Allah göklerin ve yerin,
ikisi arasında ki, şeylerin Rabbidir. Şu
halde O’na kulluk etmek için sabırlı ve
metanetli ol. Allah’ın bir adaşı ve benzeri
yoktur.” 42/ Şura 11. “ Allah’ın benzeri
hiçbir şey yoktur. Allah işiten ve görendir.”
18/ Kehf 26. “Allah kendi hükümdarlığına
kimseyi ortak etmez.” 72/ Cin
26. “ Allah bütün görülmeyenleri görür
ve bilir. Sırlarına kimseyi ortak etmez.”
19/ Meryem 64. “ Senin Rabbin unutkan
değildir.” 2/ Bakara
255. “ Kendisine ne uyuklama gelir,
ne de uyku.” 55/
Rahman 29. “ Allah her an yaratma halindedir.
Allah, insanı, Peygamber’e,
insana, Veli ve Evliya’ya, yatırlara ve
iyi kimselere, Salih insanlara, putlara ve
şeyhlere, taşa, ağaca ve başka çeşitli
nesnelere kulluk etmekten ve tapmaktan,
dua edip, Allah’ın yanında onlardan
yardım beklemeyin. Onların, yüzü
suyu hürmetine ve hatırlarına, Allah’ım
şu işlerimizi yap demekten yasaklayarak
ve inanan insanları, kendisine sevgili
kulu yaparak, insanları kişilik sahibi
yapmak i ster ve kendi dışında kimseye
güvenilip, sığınılamayacağını, Kuran da
açıklamıştır.
KUR’AN ( KİTAP)
Kuran’ı Kerim’in özel adı Kuran’dır.
Kuran kelimesi okumak anlamında
ki kıraat, toplamak anlamında ki, karn
kökünden üretilmiştir. Buna göre ikra
oku anlamındaki kelimeyle aynı kök
ten karn toplamak anlamlarıyla, okumaya
ve ilme en büyük değeri vermiştir.
Kuran, derin, derin düşünülmek üzere
indirilmiştir. Bir müjde ve uyarmadır. 2/
Bakara 2.” İçinde hiçbir kuşku ve çelişme
yoktur. ” Kuran insanlara bir rahmet
ve imana ulaştırma yönünde şifadır.
Yazılı şey, Allah tarafından yazdırılan
şey kitaptır. Kuran, Allah tarafından
yarattığı kullarına, o kullarının anlayış
seviyesinde gönderilmiş bir kitaptır. Allah,
gönderdiği, Kuran’ı, kullarının anlama
seviyesinin üzerinde bir kitap olarak
göndermemiştir. Allah bu emriyle
isteyen, herkesin anlayacağını açıkça
belirtmiştir. Kuran bir hurafe çözücüdür.
Kendisine karıştırılmış hurafeleri de
çözen ve temizle yen Kitap’tır. Kuran,
kafalarda ki, Kuran dışı, her türlü bulaşmış,
hurafe kirliliğini çözüp atılmasını
sağlar.
Kuran, bazılarının zannettiği gibi ana
konuları açıklayıp, yan konuları başka
kitaplara, ilmihallere ya da hadis kitapları
ve tefsirlere havale etmiyor. Kuran
kendisinin detaylaştırılmış olduğunu
açıklıyor. 6/ Enam 114. “ Allah size kitabı
detaylandırılmış bir halde indirmişken,
Allah’ın dışında bir hükmedici mi arayayım.”
11/ Hud 1. “ Bu bir kitaptır ki,
Hakim ve her şeyden haberdar olan,
ayetlerini hüküm ifade edici kılmış ve
sonra detaylandırıp (fussilet ) açıklamıştır.”
Yine 17/ İsra 41-,89 ve 6/ Enam 65
-, 7/ Araf 52 gibi. Allah ayetlerde
Kuran’ın detaylı, türlü, şekillerde gerekli
olan tüm açıklamaları yaptığını belirtiyor.
Kuran başka kitaplara gönderme
yapar, detayları, başka kitaplardan öğreniriz
demek, bu ayetleri yok saymak
demektir.

#kemalyavuz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.