ECEL, HAYATIN, ZAMANI VE SÜRESİ-2

İnsanın  dünyada  geçireceği  süre,  vücudun  canlı  kaldığı  süredir.  İnsan  bazen  kendi  eliyle,  bazen de  başkasının  eliyle  hayatını  kısaltabilir.  Bu  o  canlıya  verilen  sürenin,  yani  eceli  müsemmanın  bitmesinden  önce  olur. 13/ Rad  38, 39. “ Her  ecelin  yazıldığı  bir  belge bir  kitap  vardır.  Allah,  emrettiğini siler, yani  kısaltır  veya  sabitleştirir. Ana  kitap  Allah’ın yanındadır.”  35/ Fatır  11.  “ Ömrü  olanın  yaşatılması  ve  ömrünün  kısaltılması  mutlaka  bir  defterde  kayıtlı  olur.  Bu  Allah’a  kolaydır.”  Ayetlerde  ömrün  uzatılması  ve  kısaltılmasından  bahsediliyor.

Yapılan  yanlışlıkların  eceli,  ömrü  kısaltacağı  şu  ayette  açıklanıyor.  Yunus  (a.s.)  ve  kavmidir.  10/ Yunus  98. “   Azap  gelip  çatmadan  imana  gelip de imanı  kendine  fayda  vermiş  bir  tek  kavim  olsaydı  keşke;  Yunus  kavmi  başka,  onlar  iman  ettiler;  Biz de  kendilerinden  dünya  hayatında ki  rüsvaylık  azabını  giderdik  ve  onları  bir  süre  daha  yaşattık.”  14/ İbrahim  10. “  Elçiler,  toplumlarına  dediler ki:  Allah  hakkında  şüphe mi  olur;  göklerin  ve  yerin  yaratıcısı  hakkında?   O,  günahlarınızı  bağışlamak  ve  eceli  müsemmanıza  kadar  yaşatmak  için  size  çağrıda  bulunmaktadır.”   Tövbe,  hem  Yunus ( a.s. ) hem de  kavminin  kurtuluşunu  sağlamıştı.  Peygamberimizin  şöyle  dediği  rivayet  edilir. “ Allah  kulunun  tövbesini, can  boğaza  gelinceye  kadar  kabul  eder.”   ( Tirmizi,  Davut  98;  İbni  Mace,  Zühd  30,  Ahmet b.  Hanbel, 2/ 132, )

İnsanlar  ve  toplumlar,  yaptıkları  davranışlarla  ecellerinin  yani  ölümlerinin  kısaltılmasına,  eceli  müsemmalarının  bir  kısmının  silinmesine  sebep  olurlar.  Mesela:  Bir  kişinin  veya  toplumun  eceli  müsemması  (yani  ölüm  yasası)  100  yıl  olsa,  yaptığı  davranışlarla  bu  eceli  (süre,  müddet,  dönem)  80  yıla  indirilmiş  bulunsa,  80  yıl  dolduğu  zaman  ömrü  biter.  Bundan  sonra  ne  ölümün  önüne  geçebilir,  ne de  kendilerine  süre  tanınmasını  isteme  hakkına  sahip  olabilirler.  Ancak  80  yıl  dolmadan  kısa  bir  süre  önce  hatalarını  anlayıp  tövbe  etseler,  yani  yapacakları  işi  doğru  yönde  kullanırlarsa  ömürlerini  arttırıp  100  yıla  çıkartabilirler.

16/ Nahl  61. “ Eğer  Allah  insanları  yaptıkları  yanlışlardan  dolayı  hemen  sorumlu  tutsaydı,  yeryüzünde  tek  bir  canlı  bırakmazdı.  Ama  Allah  onları  eceli  müsemmaya  (  yasası,  süresi  ve  müddetine)  kadar  ertelemektedir.  Ecelleri  gelince de  ne  bir  an  geri  kalabilirler,  ne de  bir  an  ileri  geçebilirler.” 35/ Fatır  11. “ Yaşayanın  yaşatılması  ve  ömrünün  kısaltılması  bir  deftere  kaydedilmemiş  olmaz.  Bu  Allah’a  göre  kolaydır.”  Kuran’dan  ve  ayetlerden  anlıyoruz ki,  Nuh’un ( a.s.)  oğluyla,  firavunun  başına  gelenlerden,  birde  Yunus ( a.s.)  ile  kavminin  ikrama  mazhar  olmalarından,  bir  olayın  yazılması,  meydana  gelmesinin  öncesine  rastlamaktadır.  Yani  eceli  müsemmaya  kadar  erteliyor  ve yaşayanın  yaşaması  ve  ömrünün  kısaltılması  gibi  ifadeler  bunun  delilidir.

Toplumların  eceli:  7/ Araf  34. “ Her  topluluk  için  bir  ecel  vardır,  ecelleri  gelince, ne bir an geri bırakılırlar ne de  ileri  götürebilirler.”  10/ Yunus  49. gibi.  Yunus  kavmi  gibi,  ecel  gelmeden  hatasını  anlayıp  tövbe  ederek  dönüş  yapan  toplumlar,  kalan  sürelerini  uzatarak  yaşarlar.  Yani  200  yıllık  ömrü  150  yıla  düşürülse,  süre  dolmadan  hatasını  anlayıp  dönüş  yapsa  200  yılı  tamamlamayı  hak  etmiş  olurlar.  8/ Enfal  53. “ Bu  şundandır: Bir  toplum  kendinde  olanı  değiştirmedikçe  Allah  o  topluma  verdiği  nimeti  değiştirmez.  Allah  işitir  ve  bilir.”   57/ Hadid  22. “ Yeryüzünde  veya  kendinizde  meydana  gelen  bir  tek  olay  yoktur ki,  onu  yaratmamızdan  evvel  bir  deftere  yazılmış  olmasın.  Bu,  Allah’a  göre  kolaydır.”    Olayın  olması,  bir  kararın  uygulanması  gibidir.  Yani  mahkemenin  yazılı  kararı  olmadan  bir  ceza  infaz  edilemeyeceği  gibi,  Allah’ın  hukuk  kararı  olmadan da  bir  olay  meydana  gelmez. 64/ Teğabün  11. “ Allah’ın izni olmadan hiçbir  olay meydana  gelmez.” Allah’tan  onay  çıkar,  yazı  yazılırsa  yapılacak  bir  şey  yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.