Tarikatlar (Tarikat Yoktur) 5

Zaman zaman Kur’an’a zıt, hürmetçilik edebiyatı yapılmaktadır. Allah’ın dini Allah’ın kitabındadır. Başka yerde arayanlar hüsrana uğrarlar.
Hz. Peygamber’imiz bunlara meydan okuyarak putçuluğun daniskasını yapanlara şu uyarıları demiş. “Beni Hristiyanların Hz. İsa’yı övdükleri gibi aşırı sınırsız bir biçimde övmeyin, bana Allah’ın kulu ve Resülü elçisi, deyin.” Hz. Peygamber’in şöyle dediği rivayet edilir. “Şirk güneşe, aya, heykele tapmak değildir. Bu şirk Allah dışında ki şeylerin hoşnutluğunu gözeterek aracılar koyup, onların yüzü suyu hürmetine iş yaptırmaktır. Dua edip ve yardımlarını beklemektir.” (İbni Mace Zühd 21, Buhari Cenaiz 72, Rikat 7, Menakıb 25, Müslim Fedail 30, İbni Hambel 4/124-126)
Peygamberi şirk aracı ve putçuluk aracı haline getirmeyi, hürmet niyetiyle yapılsa da bu mazeret kimseyi kurtaramayacaktır. Eğer insanlık doğruları arıyorsa ve imanını kurtarıp tek Allah’a inanacaksa, kafasındaki öğretilmiş hurafe inançlara değil, Kur’an’ın gerçeklerine dönmek zorundadır. Çünkü yüce Allah’ın emirleri Kur’an da ilk günkü kadar saf, berrak halis ve temizdir.
Allah’ımız bir, tek olduğu gibi, din de birdir. Din bir olduğu gibi, onun kaynağı da birdir ve o kaynak da Kur’an’dır.
Yusuf 39: “Ey zindan arkadaşlarım çeşitli tanrıla-rımı daha iyi, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı?”
Yüce Allah’ımız bütün kaçamak yolları kapatıyor. Mazeret arayanları boşa çıkartıyor ve yanlışları ortaya koyuyor.
Bakara 171: “Hidayet çağrısına uymayan müşriklerin durumu sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünemezler.”
Maide 104: “Onlara Allah’ın indirdiğine ve Rasülüne gelin denildiği vakit, babalarımızı üzerinde bulunduğumuz yol bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyorlar ise de mi?”
Lokman 21: “Onlara Allah’ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır biz babalarımızı üzerinde bulundu-ğumuz yola uyarız derler. Ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyor ise de mi?”
Yüce Allah’ımız Kur’an’a uyun buyurmuştur. Kur’an’da ki kulluk ve diğer ibadetler açıklanmıştır.
Ama İnsanların bazıları hayır biz babamızı atamızı bilginlerimizi, efendilerimizi böyle gördük onlardan böyle öğrendik diyorlar. Sen efendilerimiz-den iyi mi biliyorsun, âlimlerimizden iyi mi biliyorsun onlar boşuna mı yapmışlar? Bize gelen kitaplarda bunlar yazılı, imam felan, huccacı filan, şeyhi ekber şu, kutubumuz, sultanımız niye yapmış bunlar boşa mı gibi çok çeşitli mazeret ve savunmalar yapıyorlar. Biz Allah’ımızın emri Kur’an’dan ayetleri açıklıyoruz, delilimiz bu. Eğer Allah’ımızın emrine bu mazeretle karşı çıkılıyorsa ve çıkılırsa “leküm diniküm veli yedin”Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize” ayetiyle karşılaşacağımızı hatırlatırız.
Şimdi de hiç düşünmeden bazı kimseleri kendilerine
Önder, şeyh, sultan, efendi, edinip bizi kurtaracak bizi Allah’a yaklaştıracak diyenlere yüce Allah’ımızın verdiği cevapları açıklayalım. Bakara 165: “İnsanlardan bazıları Allah’tan başkalarını, Allah’a denk tanrılar, edinirlerde onları Allah sever gibi severler. İman edenlerin Allah’a olan sevgileri ise çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi, bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi.”
Bakara 166: “İşte o zaman kendilerine uyulup arkalarından gidilenler ve o zaman, kendilerine uyanlar-dan hızla uzaklaşırlar ve o zaman her iki tarafta azabı görmüş, nihayet aralarındaki bağlar kopmuş parçalan-mıştır.”
Bakara 167: “Kötülere uyanlar şöyle derler. Ah keşke bir daha dünyaya geri gitmemiz mümkün olsaydı da şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi bizde onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara işlerini pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir ve onlar artık ateşten çıkmazlar.”İbrahim 18: “Rablerini inkâr edenlerin durumu şudur. Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. İyiden iyiye sapıtma işte budur.”Rad 14: “El açıp yalvarmaya layık olan ancak Allah’tır. Onun dışında el açıp dua ettikleri onların istediklerini hiçbir şeyle karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir.
Tarikatlar
(Tarikat Yoktur) 5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.